Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Kültür Tarihi FLS439 7. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kültür kavramının farklı disiplinlere göre çeşitli anlamlarının değerlendirilmesi, kültürel değerleri oluşturan kurumlar bağlamında, kültürel değişime yol açan etkenleri, örnekler aracılığıyla açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Ders Öğrenme Kazanımları - - Kültür kavramının kapsayıcılığını, tarihsel örnekler aracılığıyla kavrayabilir.
- Kültürü oluşturan temel öğeleri ve kültürlerin neden ve nasıl değiştiğini kavrayabilir.
- Toplumlar arasındaki kültürel farklılıkların nedenlerini değerlendirebilir.
- Farklı tarihsel geçmişlere sahip toplumları kültürel farklılıkları açısından karşılaştırabilir.
- Tarihsel süreç içinde ortaya çıkan çeşitli uygarlık ve kültürlerin oluşmasında etkili olan siyasal,ekonomik ve sosyal süreçleri değerlendirebilir. Kültürel değerlerin dünya görüşü ve düşünme biçimi üzerindeki etkilerini yorumlayabilir
- Aynı uygarlığın üyesi olarak kabul edilen kültürlerin benzerliklerini açıklayabilir.
- Ulusal kültürün gelişim evreleri ve ulusal kültürün evrensel uygarlık içindeki yerini belirleyebilir.
- Ulusal kültürün değişim süreçleri ve değişime neden olan etkenleri değerlendirebilir.
- Yaşadığı toplum içindeki alt kültürlerin ortaya çıkış̧ nedenlerini açıklayabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tarih ve kültür kavramlarının tanımlanması. Kültürün başlıca özellikleri.
2. Hafta Kültür tarihinin gelişim evreleri (Tarih öncesi kültürler)
3. Hafta Kültür tarihinin gelişim evreleri (Ortaçağ-Yeniçağ ve Yakınçağ kültürleri).
4. Hafta Bir kültür öğesi olarak dil ve yazı
5. Hafta Yazı ve dil ilişkisi bağlamında sözlü ve yazılı kültür.
6. Hafta Kültür tarihinde din olgusu.
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Sanayileşme öncesi dönemde kültür ve bilim ilişkisi.
9. Hafta Sanayi Devrimi çağında kültür ve bilim ilişkisi.
10. Hafta Bir kültür öğesi olarak sanat.
11. Hafta Kültürel kimlik ve ulusal kimlik kavramları.
12. Hafta Batı ve Doğu kültürlerinin tarihsel kökeni ve gelişimi.
13. Hafta Batı ve Doğu kültürünün farklılaştığı noktalar.
14. Hafta Genel değerlendirme ve ders tekrarı
Kaynaklar
Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Tük Kültüründen Türkiye Kültürüne ve Evrenselliğe, Ankara: Bilgi Yayınevi, 2002.
Nicolas Journet (Yay. Haz.), Evrenselden Özele Kültür, Çev. Yümni Sezen, İstanbul: İz Yayıncılık, 2009.
Richard E. Nisbett, Düşüncenin Coğrafyası, Doğulular ile Batılılar nasıl-ve nedenbirbirinden farklı düşünürler?, Çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul: Varlık Yayınları, 2005.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 DK9 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 30
Dersin AKTS Kredisi 3,0