Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi FLS441 7. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Emel COŞKUN
Dersi Verenler Doç. Dr. Emel COŞKUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin toplumsal cinsiyete ve feminizme dair temel kavramları ve kuramları anlaması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal olarak inşa süreçlerini analiz edebilme becerisi kazanması ve gündelik pratiklere dair toplumsal cinsiyet perspektifinden eleştirel bir bakış açısı kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Ders Öğrenme Kazanımları - Toplumsal cinsiyete dair temel kavramları ve teorileri anlama
- Toplumsal cinsiyetin toplumsal kurumlardaki inşasını analiz edebilme
- Türkiye’deki toplumsal cinsiyet çalışmalarına dair bir anlayış ve perspektif geliştirme
- Toplumsal cinsiyet çalışmalarının işaret ettiği konuları tartışabilme
- Toplumsal cinsiyet rollerinin toplumdaki yansımalarını tartışabilme
- Uluslararası literatürdeki toplumsal cinsiyet tartışmalarını takip edebilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Tanışma, ders içeriği ve kaynaklar hakkında bilgilendirme
2. Hafta Toplumsal cinsiyete dair temel kavramlar
3. Hafta Kadın Hareketi ve Farklı Feminizmler I: Radikal, Liberal, Sosyalist vd.
4. Hafta Kadın Hareketi ve Farklı Feminizmler II: Radikal, Liberal, Sosyalist vd.
5. Hafta Kadının İnsan Hakları: Uluslararası Belgeler
6. Hafta Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları: Kadın emeği
9. Hafta Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları: Sosyal politika
10. Hafta Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları: Eğitim
11. Hafta Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları: Beden ve güzellik
12. Hafta Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları: Edebiyat
13. Hafta Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları: Erkeklik
14. Hafta Toplumsal cinsiyete dair güncel tartışmalar
Kaynaklar
Saygılıgil, F. (ed.) (2016). Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları. İstanbul: Dipnot Yayınları
Hooks, B. (2004). Feminizm Herkes İçindir, İstanbul: Çitlembik. De Beavoir, S. Kadın: İkinci Cins, Genç Kızlık Çağı.İstanbul: Payel Yayınevi Savran, G. (2013). Beden Emek Tarih Diyalektik Bir Feminizm İçin. İstanbul: Kanat Yayınları. Ecevit, Y. ve N. Kargıner (ed.) (2011). Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi. Ankara: AÜ Yayınları. Kolektif. (2015). Cogito Sayı 58 - Feminizm Danovan, J. (1997) Feminist Teori, çev. A. Bora, F.Sayılan, M.A.Gevrek, İletişim, İstanbul Butler, J. (1999) Cinsiyet Belası: Feminim ve Kimliğin Altüst Edilmesi. İstanbul: Metis. Berktay, F. Tarihin Cinsiyeti.4. Basım. İstanbul: Metis Yayınevi Tekeli, Ş. (ed). (2011). 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar. İstanbul: İletişim Yayınları. Özdemir, E. (2016). Türkiye’de Feminist Hareket/Örgütlenme Tarihi. Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, İçinde. Feryal Saygılıgil (ed). İstanbul: Dipnot Yayınları, ss.291-325. Sancar, S. (2014). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar. İstanbul: İletişim Yayınları. Ahi, Y. (2017). Sosyal Politika Bağlamında Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Çocuk Bakımı. Sosyal Hizmetlerde Güncel Tartışmalar, İçinde. Şahin-Taşgın, N., Tekin, U. ve Ahi, Y. (ed) İstanbul: Nika Yayınları. Ss.207-217. Özbay, C. (2013). Türkiye’de Hegemonik Erkekliği Aramak. Doğu Batı Dergisi. Toplumsal Cinsiyet özel sayısı. Sayı:63 ss. 183-205.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Final 1 2 2
Uygulama DS 14 2 28
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 60
Dersin AKTS Kredisi 3,0