Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Arkeolojide Felsefi Yaklaşımlar FLS339 5. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Arkeoloji Bilimi ile Felsefe Bilimi arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması, kavranması
Dersin İçeriği Arkeoloji biliminin Felsefe bilimi ile etkileşiminin tarihinin sanılarından çok daha erken evrelerde gelişmeye başladığını ve birbirini besleyen iki önemli bilim dalı olduklarını anlatan, gösteren konu anlatımları.
Ders Öğrenme Kazanımları - Arkeolojinin Ve Felsefenin tanımı ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olma
- Arkeolojik ve Felsefi ortak terim ve kavramları kullanabilme
- Arkeolojik ve Felsefenin ortak noktalarını kavrayabilme
- Arkeolojik yorumlamada Felsefe Biliminden, Felsefi değerlendirmelerde Arkeoloji Biliminden yararlanabilme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Arkeoloji ve Felsefe'de terim, kavram ve ilişkiler
2. Hafta Arkeoloji ve Felsefe'nin tarihi perspektifi
3. Hafta İnsanlık tarihinde 'kavramların' oluşumu, Felsefe'deki yansımaları
4. Hafta Paleotik Çağ'dan itibaren estetik, sanat kavramlarının ortaya çıkışı ve Felsefi değerlendirmeleri
5. Hafta Arkeolojide kuramlar, teorik ve ontolojik değerlendirmeler
6. Hafta Genel Tekrar, Tartışma ve Değerlendirme
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta İnsanın zihinsel ve bedensel gelişimi ile ortaya çıkan farklılıklar, gelişimler, yaratıların felsefi değerlendirmeleri
9. Hafta Arkeolojide Eşsüremli - Artsüremli Yorumlama ve İnterddisipliner Çalışma Geleneği
10. Hafta Başlangıcından itibaren Arkeolojik estetik ve sanat ürünleri
11. Hafta Arkeolojik ve Felsefi okumalarda yorumlama ve değerlendirme
12. Hafta Felsefenin Arkeolojiyi Yorumlamada Önem ve Yeri
13. Hafta Arkeolojik buluntuları Felsefi Açıdan Yorumlama Yöntemleri
14. Hafta Genel Tekrar, Tartışma ve Değerlendirme
Kaynaklar
C. Renfrew, - P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods and Practice, Londra, 1991.
C. K. Maisels, Uygarlığın Doğuşu, Ankara, 1999.
M. Carter, Archaeology, Dorset, 1980.
K. M. Kenyon, Beginning in Archaeology, Londra, 1961.
R. Atkinson, Field Archaeology, 1953.
M. Özdoğan, 50 Soruda Arkeoloji, 2012
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 40
PY2 5 5 5 5 5 40
PY3 5 5 5 5 5 40
PY4 5 5 5 5 5 40
PY5 4 4 4 4 4 40
PY6 4 4 4 4 4 40
PY7 4 4 4 4 4 40
PY8 4 4 4 4 4 40
PY9 4 4 4 4 4 40
PY10 4 4 4 4 4 40
PY11 5 5 5 5 5 40
PY12 4 4 4 4 4 40
PY13 4 4 4 4 4 40
PY14 5 5 5 5 5 40
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 21 42
Final 1 2 2
Uygulama DS 1 39,5 39,5
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 127,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0