Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Helenistik Dönem Tarihi FLS233 3. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Ahmet BİLİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Helenistik Dönem'i siyasi tarihi ışığında anlamak. Helenistik toplumun düşünce yapısında, keskin değişime yol açan etkenleri belirlemek.
Dersin İçeriği Helenistik dönem tarihinin ana hatlarını öğrenmek. Doğu- Batı kavramlarının tartışılması. Büyük İskender'in Doğu seferi ile birlikte Batı'nın, Doğu'nun zengin kültürü ile tanışması ve kaynaşması. Büyük İskender sonrası Diadokhlar Dönemi. Anadoluda kurulan küçük krallıkları tanımak. Anadolu'nun coğrafi özellikleri kapsamında kültürel ve sosyal özelliklerinin yanı sıra ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmak. anadolu'da Romanizasyon süreci.
Ders Öğrenme Kazanımları - 1) Helenistik Dönem kronolojisini öğrenme
- 2) Büyük İskender'in doğudaki fetihleri sonucu oluşan hellenizmi kavramak
- 3) Helenizmin siyasi ve düşün hayatına yansımalarını öğrenmek
- 4) Büyük iskender sonrası Diadokhlar tarafından kurulan krallıkları öğrenmek
- 5) Kültür ve sanatta altın çağın yaşandığı Bergama Krallığı;'nı tanımak
- 6) Helenistik Dönemin Romalılaşma ile sonlanmasının nedenlerini incelemek
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Derse giriş: Tanımı ve öenmi, kaynakça verilmesi
2. Hafta Klasik dönemde Pers Savaşları; Anadolu ve Yunanistan
3. Hafta Büyük İskender ve Doğu Seferi; Anadolu
4. Hafta Makedon - Pers Savaşları
5. Hafta Büyük İskender sonrası gelişmeler
6. Hafta Diadokhlar Dönemi
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Diadokhlar Dönemi sınır anlaşmazlıkları
9. Hafta Anadolu'da küçük Helenistik Krallıklar
10. Hafta Bergama Krallığı
11. Hafta Bergama Sanat Ekolü
12. Hafta Filozof, politikacı ve sıradan insan portreleri
13. Hafta Romanizasyon
14. Hafta Genel Tekrar, Tartışma ve Değerlendirme
Kaynaklar
A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi. Ankara, 1999.
R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı I, 2016, II, 2016, III, 2018.
Y. Güngör, Bergama Krallık Kültü, Bergama 2005.
T. Mommsen, The Provinces of the Roman Empire, New York, 2004
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY1 4 4 4 4 4 4 4 40
PY2 5 5 5 5 5 5 5 40
PY3 5 5 5 5 5 5 5 40
PY4 5 5 5 5 5 5 5 40
PY5 4 4 4 4 4 4 4 40
PY6 4 4 4 4 4 4 4 40
PY7 4 0 0 0 0 0 0 40
PY8 4 4 4 4 4 4 4 40
PY9 4 4 4 4 4 4 4 40
PY10 4 4 4 4 4 4 4 40
PY11 4 4 4 4 4 4 4 40
PY12 5 5 5 5 5 5 5 40
PY13 4 4 4 4 4 4 4 40
PY14 4 4 4 4 4 4 4 40
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 21 42
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 74
Dersin AKTS Kredisi 3,0