Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Postyapısalcılık FLS434 8. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Melek Zeynep ESENYEL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı Aydınlanmacı aklın ve öznenin tahakkümüne son vermek amacıyla ortaya çıkmış olan yapısalcı ve postyapısalcı felsefelere bir giriş sağlamak ve bu bağlamda Michel Foucault ile Jacques Derrida’nın felsefelerini anlaşılır kılmaktır. Derrida’nın Saussure ve Husserl eleştirisi ile Foucault’un tarih okumaları ders için önemli bir çıkış noktası sağlamaktadır.
Dersin İçeriği Michel Foucault'ın tarih okuması ve Derrida’nın Saussure ve Husserl eleştirisi.
Ders Öğrenme Kazanımları - Postmodern ve Postyapısal düşüncedeki temel kavramların çözümlemesini yapabilmek
- Felsefi düşüncenin tarih içinde dönüşümünü kavramak
- Çağdaş felsefe sorunlarını idrak etmek
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Postyapısalcılık Nedir?
2. Hafta Postyapısalcılık ve Felsefe
3. Hafta Yapısalcılık ve Postyapısalcılık
4. Hafta Yapısalcılık ve Postyapısalcılık
5. Hafta Foucault ve Tarih Okuması
6. Hafta Foucault ve Deliliğin Tarihi
7. Hafta Foucault ve Bilginin Arkeolojisi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Derrida ve Yapısalcılığın Sonu
10. Hafta Derrida ve Anlam Sorunu
11. Hafta Derrida'nin Husserl Eleştirisi
12. Hafta Derrida ve Hakikatin Dekonstrüksyonu
13. Hafta Derrida ve Siyaset
14. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
• Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık, Michel Foucault, çev. Ali Utku ve Ümit Umaç, Birey Yayınları, 3. Baskı, 2010.
• Bilginin Arkeololojisi, Michel Foucault, çev. Veli Urhan, Ayrıntı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2016.
• Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault, çev.Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınevi, 5.Baskı, İstanbul, 2015.
• Gramatoloji, Jacques Derrida, çev. İsmet Birkan, Bilgesu Yayıncılık, Ankara, 2011.
• Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, David West, çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları, 2. Basım, İstanbul 2005.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 4 4 4 4 40,60
PY2 5 0 0 0 40,60
PY3 5 0 0 0 40,60
PY4 3 3 3 4 -
PY5 2 2 3 2 -
PY6 4 4 4 4 40,60
PY7 1 1 1 1 -
PY8 3 3 2 3 60
PY9 2 0 0 0 -
PY10 3 2 3 3 60
PY11 4 5 3 5 60
PY12 5 5 5 5 60
PY13 1 1 1 1 -
PY14 1 1 1 1 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 30 60
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 92
Dersin AKTS Kredisi 3,0