Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Heidegger FLS432 8. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı Martin Heidegger’in Varlık hakkındaki Düşünmesini aydınlatmak ve felsefeye yeni bir başlangıç verme çabasını anlaşılır kılmaktır. Bunu gerçekleştirmek için Heidegger’in “Varlık ve Zaman”, “Metafizik Nedir?” ve “Hümanizm Üzerine Mektup” adlı eserlerinden bazı pasajlar metin çözümleme tekniği ile okunarak yorumlanacaktır.
Dersin İçeriği Heidegger'de Varlık Sorunu, Metafizik tarihinin eleştirisi ve insanın neliği üzerine tartışmalar.
Ders Öğrenme Kazanımları - Heidegger'in Düşünmesinin Tecrübesini Edinir
- Heidegger'in batı felsefesine yönelik eleştirisini öğrenir
- Çağdaş düşünmede felsefenin yeniden tanımlanma sürecine dahil olur
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Heidegger'in felsefi projesi
2. Hafta Varlık ve Zaman'a giriş
3. Hafta Varlık ve Zaman'da Fenomenoloji ve Hermeneutik
4. Hafta Varlık ve Zaman'da Dasein'ın Dünya İçindeki Varlığı
5. Hafta Varlık ve Zaman'da Hergünkülük
6. Hafta Varlık ve Zaman'da Kaygı ve Zamansallık
7. Hafta Varlık ve Zaman'da Ölüm
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Varlık ve Metafizik
10. Hafta Hiçlik ve Metafizik Sorun
11. Hafta Varlık ve Hiçlik
12. Hafta Varlık ve İnsan Arasındaki İlişkinin Açığa Çıkarılışı
13. Hafta İnsanın Yurtsuzluğu
14. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
• Varlık ve Zaman, Martin Heidegger, çev. Kaan H. Ökten, Agora Kitaplığı, 2. Basım, İstanbul, 2011.
• Hümanizm Üzerine Mektup Martin Heidegger, çev. Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1. Baskı Ankara, 2013.
• Metafizik Nedir? Martin Heidegger, çev. Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1. Baskı Ankara, 2009.
• Heidegger Üzerine, Patricia Altenbernd Johnson, çev. Adnan Esenyel, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2013.
Varlığın Patikaları, Adnan Esenyel, Fol Yayınları, 2020.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 5 5 5 5 40,60
PY2 4 4 4 4 40,60
PY3 3 2 5 3 40,60
PY4 4 5 4 3 -
PY5 4 4 5 3 40,60
PY6 3 2 5 3 60
PY7 5 5 5 4 -
PY8 3 3 3 3 -
PY9 2 2 2 2 -
PY10 3 2 4 2 60
PY11 4 4 4 5 -
PY12 3 3 3 3 -
PY13 2 2 2 1 -
PY14 1 1 1 1 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 1 14 14
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 1 14 14
Toplam İş Yükü 32
Dersin AKTS Kredisi 3,0