Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Felsefe ve Sanat FLS430 8. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Ayşe Nahide YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sanatın ne olduğu, sanatçı ile sanat eseri arasındaki ilişkinin felsefi olarak sorgulanmasıdır.
Dersin İçeriği Sanat felsefesi, sanat tarihi, estetik değer ve kategoriler, estetik kuramlar, sanat eleştirisi, sanat ontolojisi.
Ders Öğrenme Kazanımları - Sanat, sanatçı ve sanat eseri ilişkisini eleştirel bir biçimde yorumlama.
- Sanat eserleri ve sanat kuramlarına farklı bir perspektiften bakma.
- Estetik tavır, estetik haz ve estetik kategorileri felsefi açıdan belirleme
- Önemli filozofların sanat anlayışlarını öğrenme, yorumlama ve eleştirme
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş: Sanat, sanatçı ve sanat eseri ilişkisi
2. Hafta Sanata ilişkin genel düşünceler
3. Hafta Estetik tavır, estetik kategoriler, estetik haz
4. Hafta Antik Çağ ve Sanat
5. Hafta Modern Sanatlar ve Felsefe
6. Hafta 20. yüzyıl sanatlarına genel bir bakış
7. Hafta Post modern sanatlar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sanat Ontolojisi
10. Hafta Estetik obje analizi
11. Hafta Sanat eserinin varlık tabakaları
12. Hafta Edebiyat eserlerinde ve plastik sanatlarda varlık tabakaları
13. Hafta Güzelliğin ontolojik olarak belirlenmesi
14. Hafta Genel değerlendirme
15. Hafta Final
Kaynaklar
• Ömer Naci Soykan, Estetik ve Sanat Felsefesi, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2015.
İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi, İnkılap Kitabevi, 2002.
Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları, Asa Kitabevi, 2000
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 4 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 4 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 -
PY14 4 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Final 1 3 3
Sınıf İçi Etkinlik 12 3 36
Toplam İş Yükü 42
Dersin AKTS Kredisi 3,0