Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Feminist Felsefe FLS428 8. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Aysun AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Feminist Felsefenin temel görüşlerini ve temsilcilerini öğrenmek
Dersin İçeriği Feminist Kuramlar, Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, beden, queer teorisi.
Ders Öğrenme Kazanımları - Feminist kuramları öğrenmek
- Feminist felsefenin temel kavramlarını öğrenmek
- Feminist görüşleri karşılaştırmak
- Feminist felsefenin güncel problemlerini anlamak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Feminist Felsefe Nedir?
3. Hafta Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
4. Hafta Cinsellik
5. Hafta Queer Teorisi
6. Hafta Feminist Kuramlar
7. Hafta Liberal Feminizm
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kültürel Feminizm
10. Hafta Marxism ve Feminizm
11. Hafta Varoluşçuluk ve Feminizm
12. Hafta Radikal Feminizm
13. Hafta Feminist Ahlak Görüşü
14. Hafta Feminist Çevre Görüşü
15. Hafta Final
Kaynaklar
Alison Stone, Feminist Felsefeye Giriş, çev. Yonca Cingöz-Bilge Tanrısever, Otonom, İstanbul, 2015.
Josephine Donovan, Feminist Teori, İletişim, İstanbul, 2001.
Zeynep Direk (der.), Cinsiyetli Olmak - Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2015.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 -
PY3 2 0 0 0 0 -
PY4 2 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 -
PY6 3 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 2 0 0 0 0 -
PY9 3 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 -
PY12 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 30 60
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 92
Dersin AKTS Kredisi 3,0