Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Beden Felsefesi FLS426 8. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Melek Zeynep ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin hedefi geleneksel felsefenin klasik zihin-beden düalizmi karşısında alternatif bir okuma gerçekleştirerek, bedenin zihin karşısındaki yerini tartışmaya açmaktır.
Dersin İçeriği Platon, Aristoteles, Descartes, La Mettrie, Malebranche, Nietzsche, Husserl, Merleau-Ponty, Sartre, Simone de Beauvoir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Bedene felsefi açıdan yaklaşmayı öğrenmek
- Bedeni fenomenolojik açıdan ele almanın önemi.
- İnsanın dünyadaki yeri anlamlandırmak.
- Özne-nesne düalizminin ötekileştirme problemine katkısı.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Platon'un Beden Anlayışı
3. Hafta Aristoteles'in Beden Anlayışı
4. Hafta Descartes'ın Beden Anlayışı
5. Hafta La Mettrie ve Malebranche'ın Beden Anlayışları
6. Hafta Husserl'in Beden Anlayışı
7. Hafta Nietzsche'nin Beden Anlayışı
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Merleau-Ponty'nin Beden Anlayışı
10. Hafta Merleau-Ponty'nin Beden Anlayışı
11. Hafta Sartre'ın Beden Anlayışı
12. Hafta Sartre'ın Beden Anlayışı
13. Hafta Simone de Beauvoir'ın Beden Anlayışı
14. Hafta Genel Değerlendirme
15. Hafta Final Sınavı
Kaynaklar
• Merleau-Ponty; Emre Şan, Say Yayınları, 2015
• Merleau-Ponty Üzerine; Daniel Thomas Primozic (Çev. Zeynep Zafer Esenyel), Sentez Yayıncılık,2013
• Varlık ve Hiçlik; J.P. Sartre (Çev. Gaye Çankaya, Turhan Ilgaz), İthaki Yayınları, 2016.
• Putların Alacakaranlığı; Nietzsche (Çev. Mustafa Tüzel), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017.
* Merleau-Ponty, Algının Fenomenolojisi, Çev. Emine SArıkartal& Eylem Hacımuratoğlu, İthaki Yayınları, 2016.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 4 0 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 -
PY13 5 0 0 0 0 -
PY14 4 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 30 60
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 92
Dersin AKTS Kredisi 3,0