Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Felsefede Güncel Problemler FLS424 8. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı 20. ve 21. Yüzyılda felsefenin konu ettiği problem alanlarını tanıtmak ve incelemektir.
Dersin İçeriği Epistemoloji bağlamında “doğruluma ve anlamlandırma kuramları”; bilim felsefesi bağlamında “klasik bilimsel yöntemin eleştirileri”, etik bağlamda “özgürlük, ahlak ve sorumluluk arasındaki ilişki”, “göç sorunu”; teknoloji bağlamında “yapay zekâ ve bilinç çalışmaları”, siyasi bağlamda “demokrasinin paradoksları”.
Ders Öğrenme Kazanımları - Felsefenin güncel problemleri hakkında bilgi sahibi olur
- Güncel problemlere yönelik çözüm önerileri üretir
- Dİğer disiplinler ile felsefe arasında ilişki kurar
- Güncel epistemolojik, etik ve ontolojik öğretileri öğrenir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş: Güncel felsefe problemleri
2. Hafta Epistemoloji'de güncel problemler
3. Hafta Epistemoloji'de güncel problemler
4. Hafta Mantıkçı Pozitivizm
5. Hafta Tractatus ve Wittgenstein
6. Hafta Gettier Örneği
7. Hafta Şüphecilik ve Bilgi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bilim Felsefesi Problemleri: Tümevarım ve Nedensellik
10. Hafta Bilim Felsefesi Problemleri: Determinizm ve Kuantum Fiziği
11. Hafta Etik: Yapay Zeka ve Ahlak
12. Hafta Etik: Göç
13. Hafta Bilinç Nedir?
14. Hafta Genel Değerlendirme
15. Hafta Final
Kaynaklar
• Bilim Dedikleri- Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme, Alan Chalmers, çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2008.
• Yönteme Karşı, Paul Feyerabend, çev. Ertuğrul Başer, Ayrıntı Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2014.
• Açık Toplum ve Düşmanları, Karl R. Popper, çev. Mete Tunçay ve Harun Rızatepe Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013.
• Zihnin Yeniden Keşfi, John Searle, çev. Muhittin Macit, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2014.
• Dünyayı Yaratmak Ya Da Küreselleşme, Jean-Luc Nancy, çev. Murat Erşen, MonoKL Yayınları, İstanbul,2014.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 3 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 2 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 -
PY13 5 0 0 0 0 -
PY14 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 30 60
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 2 14 28
Toplam İş Yükü 92
Dersin AKTS Kredisi 3,0