Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Osmanlı Kültürü ve Uygarlığı FLS437 7. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Osmanlı uygarlığının temel yapıları, Osmanlı kültürünün unsurları, minyatür ve hat sanatı, Osmanlı mimarisinin gelişim safhaları, klasik Osmanlı mimarisi, alanın temel kavramları, erken dönem Osmanlı mimarisi, Osmanlı mimarisinde Batı etkisi, Osmanlı Medrese Sistemi, Osmanlı İlim adamları ve eserleri.
Dersin İçeriği Bu derste, Osmanlı dönemi sosyo-kültürel yapısı ve gündelik hayat gibi konular çeşitli türlere ait metinlerden hareketle incelenecektir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Osmanlı kültürü hakkında bilgi sahibi olmak
- Osmanlı kültür tarihinin sınıflandırılması ve bu sınıflandırmayla bir metnin okunması hakkında kazanım sağlar.
- Osmanlı toplumunun temel özelliklerini öğrenmek
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Kültür ve milli kültür kavramları
2. Hafta Osmanlı kültür hayatı
3. Hafta Kültür inceleme yöntemleri
4. Hafta Kültür inceleme yöntemleri
5. Hafta Osmanlı kültür tarihinde mimari göstergeler
6. Hafta Osmanlı kültüründe mitolojik ögeler
7. Hafta Osmanlı kültüründe mitolojik ögeler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Osmanlı kültüründe eğlence hayatı
10. Hafta Osmanlı kültüründe gelenek, inanış ve ritüeller
11. Hafta Osmanlı kültüründe gelenek, inanış ve ritüeller
12. Hafta Metin Okumaları
13. Hafta Metin Okumaları
14. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Arslan, Mehmet. Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri. İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2014.
Kalpaklı, Mehmet. "Osmanlı'da Edebiyata Yansıyan Yeme-İçme Kültürü".
İnalcık, Halil. Has Bağçede Ayş u Tarab. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2010.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 0 0 0 0 -
PY2 0 0 0 0 -
PY3 0 0 0 0 -
PY6 1 0 0 0 -
PY7 0 0 0 0 -
PY8 0 0 0 0 -
PY9 0 0 0 0 -
PY10 1 0 0 0 -
PY11 1 0 0 0 -
PY12 0 0 0 0 -
PY13 2 0 0 0 -
PY14 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 1 10 10
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 42
Dersin AKTS Kredisi 3,0