Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Postmodernizm FLS431 7. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, postmodernizmin nasıl ve neden ortaya çıktığını irdelemek ve onun hangi temel bilgisel, ontolojik ve etik sonuçlara yol açtığını tartışmaktır.
Dersin İçeriği Jean-François Lyotard, Roland Barthes, Jean Baudrillard, Judith Butler, Luce Irigaray, Slavoj Zizek, Julia Kristeva,
Ders Öğrenme Kazanımları - Modernizm ve Postmodernizm arasındaki ilişkiyi kavramak
- Postmodernizmin temel düşünce ve kavramlarını anlamak
- Önemli postmodern düşünürlerin fikirlerini kavramak
- Modernizme yönelik eleştirel bir perspektif kazanmak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Modernizmden postmodernizme
3. Hafta Lyotard ve Postmodern Durum
4. Hafta Büyük anlatıların yıkılışı
5. Hafta Roland Barthes ile Eleştiri ve Hakikat
6. Hafta Jean Baudrillard ve Kötülük
7. Hafta Bütünsel Gerçeklik Üzerine
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Postmodernizm ve Feminizm
10. Hafta Judith Butler
11. Hafta Luce Irigaray
12. Hafta Slavoj Zizek ve Modern/Postmodern Yorumlama
13. Hafta Julia Kristeva
14. Hafta Genel Değerlendirme
15. Hafta Final
Kaynaklar
• Postmodern Durum, Jean-Francois Lyotard, Çev. İsmet Birkan,BilgeSu Yayıncılık, Ankara, 2014.
Madan Sarup, Post-yapısalcılık ve Postmodernizm, çev. Abdülbaki Güçlü, Bilim ve Sanat Yayınları, 2004.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 4 0 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 -
PY13 4 0 0 0 0 -
PY14 4 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 3 3
Final 1 3 3
Sınıf İçi Etkinlik 12 3 36
Toplam İş Yükü 42
Dersin AKTS Kredisi 3,0