Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Frankfurt Okulu FLS429 7. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders “eleştirel kuram” kavramını, Frankfurt Okulu teorisyenlerinin eserleri bağlamında tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ders, Frankfurt Okulu çevresinin eserlerini felsefi, bilimsel, kültürel ve estetik problemler çerçevesinde irdeler.
Dersin İçeriği Aydınlanma Eleştirisi, Kültür Endüstrisi, Adorno ve Minima Moralia, Horkheimer ve Akıl Tutulması.
Ders Öğrenme Kazanımları - Eleştirel Teorinin temel kavramlarını öğrenir.
- Eleştirinin anlam ve değerini kavramak.
- Adorno ve Horkkeimer'ın temel metinlerini yorumlayıp anlayabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Aydınlanmanın Eleştirisi ve Frankfurt Okulu
2. Hafta Aydınlanmanın Eleştirisi ve Frankfurt Okulu
3. Hafta Kültür Endüstrisi ve Eleştiri
4. Hafta Kültür Endüstrisi ve Eleştiri
5. Hafta Eleştirel Teori’nin Kültür Endüstrisi Eleştirisi
6. Hafta Marcuse
7. Hafta Marcuse
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Adorno ve Minima Moralia
10. Hafta Adorno ve Minima Moralia
11. Hafta Horkheimer ve Akıl Tutulması
12. Hafta Horkheimer ve Akıl Tutulması
13. Hafta Horkheimer ve Akıl Tutulması
14. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Horkheimer, Max, Geleneksel ve Eleştirel Kuram (Çev. Mustafa Tüzel), YKY, İstanbul, 2012.
Horkheimer, Max, Akıl Tutulması (Çev. Orhan Koçak), Metis Yay., İstanbul, 1990.
Horkheimer, M.&. Adorno, Theodor W., Aydınlanmanın Dialektiği (Çev. Nihat Ünler&Elif Ö. Karadoğan), Kabalcı Yay., İstanbul, 2010.
Adorno, Theodor, W., Kültür Endüstrisi (Çev. E. Gen&N. Ülner&M. Tüzel), İletişim Yay., İstanbul, 2007.
Adorno, Theodor W., Minima Moralia (Çev. Orhan Koçak&Ahmet Doğukan), Metis Yay., İstanbul, 1998.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 3 4 3 3 40,60
PY2 4 4 4 4 40,60
PY3 3 3 3 3 40,60
PY4 4 4 4 4 40,60
PY5 3 3 3 3 40,60
PY6 2 0 0 0 -
PY7 1 1 1 1 -
PY8 2 2 1 2 -
PY9 2 1 4 1 -
PY10 3 3 3 3 -
PY11 5 5 5 4 -
PY12 3 3 2 3 -
PY13 1 1 1 1 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 14 2 28
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 32
Dersin AKTS Kredisi 3,0