Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Pragmatizm FLS427 7. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pragmatist Felsefenin temel görüşlerini ve temsilcilerini öğrenmek
Dersin İçeriği Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey, George Herbert Mead
Ders Öğrenme Kazanımları - Pragmatist felsefenin temel görüşlerini öğrenmek
- Pragmatist düşünürleri tanımak
- Pragmatist düşünürlerin görüşlerini karşılaştırmak
- Pragmatist felsefe ile diğer çağdaş görüşleri karşılaştırmak
- Pragmatist felsefenin felsefe tarihindeki yerini anlamak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Pragmatist felsefenin ortaya çıkışı ve tanımı
3. Hafta Pragmatist felsefenin temel görüşleri
4. Hafta Pragmatist felsefenin diğer felsefi görüşlerle ilişkisi
5. Hafta Amerikan Pragmatizminin gelişimi
6. Hafta Charles Sanders Pierce ve pragmatizmin tanımı
7. Hafta William James’ main ideas
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta William James ve pragmatist doğruluk anlayışı
10. Hafta John Dewey’nin temel görüşleri
11. Hafta John Dewey ve Pragmatist ahlak anlayışı
12. Hafta George Herbert Mead ve Anlam
13. Hafta Çağdaş Pragmatist Düşünürler
14. Hafta Çağdaş Pragmatist Düşünürler
15. Hafta Final
Kaynaklar
Felsefi Metinler: Pragmatizm, çev. A.Doğan, B. Genç, C.Türer, Universite Kitabevi, İstanbul, 2004.
Pragmatizm: Pratik Bir Felsefe Seçme Yazılar, derleyen: Sara Çelik, Doruk, İstanbul, 2016.
Pragmatizm, Alan Malachowski, Sage Publications, London, 2004.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 0 -
PY3 2 0 0 0 0 0 -
PY4 2 0 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 0 -
PY6 3 0 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 0 -
PY8 2 0 0 0 0 0 -
PY9 3 0 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 0 -
PY12 2 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 30 60
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 92
Dersin AKTS Kredisi 3,0