Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Sartre ve Camus'de Varoluş Sorunu FLS425 7. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin hedefi varoluş problemini Sartre ve Camus’nün düşünceleri temelinde ele alarak özgürlük sorununu tartışmaya açmaktır.
Dersin İçeriği Sartre, Camus, Varoluş, Özgürlük
Ders Öğrenme Kazanımları - Varoluşçuluğun temel kavramlarını analiz etme
- Varoluşçuluğun önemli filozoflarının görüşlerini kavrama
- Varoluş ve özgürlük arasındaki ilişkiyi sorgulama
- Bireyin toplum karşısındaki yerini sorgulama
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Varoluş Problemi
3. Hafta Sartre ve Camus'nün çağın problemleri karşısındaki tutumları
4. Hafta iç daralması ve kendini aldatma
5. Hafta Başkaldırı ve yabancılaşma
6. Hafta Bulantı ve absürd
7. Hafta Utanç ve başkasının varlığı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Umut ve kaçış
10. Hafta Sisyphos ve Yabancı
11. Hafta Bulantı ve Duvar
12. Hafta Metafiziksel Yalnızlık
13. Hafta Özgürlük ve varoluş
14. Hafta Genel değerlendirme
15. Hafta Final
Kaynaklar
• Sisifos Söyleni; Albert Camus (Çev. Tahsin Yücel) Can Yayınları, İstanbul, 2016.
• Başkaldıran İnsan; Albert Camus (Çev. Tahsin Yücel) Can Yayınları, İstanbul, 2016.
• Yabancı; Albert Camus (Çev.Samih Tiryakioğlu),Can Yayınları, İstanbul, 2016
• Bulantı; J.P. Sartre (Selahattin Hilav), Can Yayınları, İstanbul, 2016
• Duvar; J.P. Sartre (Eray Canberk), Can Yayınları, İstanbul, 2016
• Varoluş Filozofları; (Ed. Prof. Dr. A.KadirÇüçen), Sentez Yayıncılık,1.Basım, İstanbul 2015.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 5 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 4 0 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 -
PY13 5 0 0 0 0 -
PY14 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 10 3 30
Toplam İş Yükü 34
Dersin AKTS Kredisi 3,0