Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Zihin Felsefesi FLS423 7. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi AYŞE USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Zihin felsefesinin temel kavram ve problemlerini tanımak ve zihin kuramlarını öğrenmek
Dersin İçeriği Zihin, beden ve beyin ilişkisi, zihin beden problemi, fizikalist ve düalist zihin kuramları
Ders Öğrenme Kazanımları - Zihin felsefesinin temel kavram ve problemlerini öğrenmek
- Zihin felsefesi ve bilim arasındaki ilişkiyi tartışmak
- Zihin felsefesi ve felsefenin diğer alanları arasındaki ilişkiyi tartışmak
- Zihin felsefesinin temel kuramlarını öğrenmek
- Zihin felsefesi ve psikoloji ilişkisini tartışmak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Zihin Felsefesinin Temel Kavram ve Problemleri
3. Hafta Dualizm ve Zihin Beden Problemi
4. Hafta Düalist Görüşler
5. Hafta Düalizm Eleştirisi
6. Hafta Materyalizm
7. Hafta Fonksiyonalizm ve Davranışçılık
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Eliminativizm
10. Hafta Özdeşlik
11. Hafta Bilinç ve Qualia
12. Hafta Kişisel Özdeşlik
13. Hafta Yönelimsellik
14. Hafta Güncel Problemler ve Genel Değerlendirme
15. Hafta Final
Kaynaklar
Churchland, P. (2012). Madde ve Bilinç: Zihin Felsefesine Güncel Bir Bakış, çev. Ersöz, B., İstanbul: Alfa.
Schaffer, J. A. (2005). Zihin Felsefesi, çev. Koç, T., İstanbul: İz.
Günday, Ş. (2002). Zihin Felsefesi, Bursa: Asa Kitabevi.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 0 -
PY3 2 0 0 0 0 0 -
PY4 2 0 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 0 -
PY6 3 0 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 0 -
PY8 2 0 0 0 0 0 -
PY9 3 0 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 0 -
PY12 2 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 30 60
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 92
Dersin AKTS Kredisi 3,0