Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Çevre Biyolojisi FLS338 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Aysun AYDIN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, biyoloji biliminin temel prensip ve kuramlarını felsefi açıdan incelemek, canlılık, doğa, değişim kavramlarını analiz etmek, bir organizma olarak insanın çevre ile ilişkisini ve ekolojik sistemin temel öğelerini ele almaktır.
Dersin İçeriği Biyoloji ve Ekoloji bilimlerinin Temel Kavramları ve Teoriler
Ders Öğrenme Kazanımları - Biyoloji bilminin temel kavramlarının felsefi analizini öğrenmek
- Canlılık ve gelişiminin felsefi kavramsallaştırmasını anlamak
- Biyoloji felsefesinin temel problemlerini kavramak
- Biyoloji Felsefesi Kuramlarını tartışmak ve karşılaştırmak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Biyoloji Bilminin Temel Kavramları
3. Hafta Doğa ve Çevre
4. Hafta Ekoloji bilimi
5. Hafta Ekolojik Sistem
6. Hafta Biyoloji ve Ekoloji
7. Hafta Canlılık
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Uyum
10. Hafta Doğal Seçilim
11. Hafta Canlılık ve Çevre
12. Hafta Biyolojik İlişkiler
13. Hafta Holizm
14. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Çevre ve Ekoloji, M. Kışlalıoğlu&F. Berkes,2010. Remzi Kitabevi.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 -
PY3 2 0 0 0 0 -
PY4 2 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 -
PY6 3 0 0 0 0 -
PY7 2 0 0 0 0 -
PY8 2 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 -
PY12 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 1 15,5 15,5
Ödev 2 1 14 14
Final 1 2 2
Uygulama DS 15 1 15
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0