Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Eski Yunan ve Roma Tarihi FLS336 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Teorik
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi ONUR SADIK KARAKUŞ
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi ONUR SADIK KARAKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, felsefe öğrencilerinin antikçağ Yunan ve Roma uygarlıklarının tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu bilgilerini alanlarında kullanabilecekleri ortamları yaratmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında Minos-Miken uygarlığından Yunan Şehir devletlerinin gelişimine, Roma kentinin kuruluşundan büyük bir dünya imparatorluğu olmasına kadar tarihsel gelişmeler ele alınacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Ege ve Akdeniz Coğrafyası
2. Hafta Girit Uygarlıkları; Miken ve Minos Uygarlıkları
3. Hafta Karanlık Çağ ve Homeros-Hesiodos
4. Hafta Arkaik Dönem ve Polisin Gelişimi
5. Hafta Klasik Dönemde Yunan Şehir Devletleri
6. Hafta Peloponessos Savaşları ve Makedonların Yükselişi
7. Hafta Büyük İskender ve Dönemi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hellenistik Krallıklar
10. Hafta Roma'nın Doğuşu
11. Hafta Roma Cumhuriyetindeki Tarihsel Gelişmeler I
12. Hafta Roma Cumhuriyetindeki Tarihsel Gelişmeler II
13. Hafta Roma İmparatorluk Dönemi I
14. Hafta Roma İmparatorluk Dönemi II
Kaynaklar
Bonnard, A., Antik Yunan Uygarlığı I-III, çev. K. Kurtgözü, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2004. Burkert, W., Yunan Kültüründe Yakındoğu Etkileri, çev. M. F. Yavuz, İthaki Yayınları, İstanbul, 2012. İlkçağ Gizem Tapıları, çev. S. Şener, İmge Kitabevi, Ankara, 1999. Cants, W.F., Kültür Mitleri. Tanrıları Yaratmak ve Ulusları İcat Etmek, çev. M. Tabur, İthaki Yayınları, İstanbul, 2012. Cartledge, P. Pratikte Antik Yunan Siyasi Düşüncesi, çev. K. Tanrıyar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013. Çelgin, G., Eski Yunan Edebiyatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990. Dover, K.J., Greek Homosexuality, Harvard University Press, Cambridge, 1989 de Ste, Croix, G.E.M., Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi, çev. Ç. Sümer, Yordam Kitap, İstanbul, 2014. Deighton, H.J., Eski Atina Yaşantısında Bir Gün, çev. H.K. Ersoy, Homer Kitabevi, İstanbul, 2012. Dillon, M - Garland, L. (ed.), Ancient Greece: Social and Historical Documents from Archaic Times to the Death of Socrates, Routledge, Londra 2000. Eco, U. (ed.)
S. Atlan, Roma Tarihinin Anahatları, İstanbul, 1970. O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihi, İstanbul 2008. B. Iplikcioğlu, Eski Batı Tarihinin Kaynakları, Ankara 1998.
Baker, S., Eski Roma. Bir İmparatorluğun Yükselişi ve Çöküşü, çev.: E. Duru, Say Yayınları, Ankara 2015. Beard, M., SPQR. Antik Roma Tarihi, çev. İ. Sağlamer, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2018. Boatwright, M.T. et al.(ed.), Romalıların Kısa Tarihi, çev. İ Kısacık, Alfa Yayınları, İstanbul, 2022. Demiriş, B., Roma Yazınında Tarihi Yazıcılığı. Başlangıcından İS 5. Yüzyıla, Ege Yayınları, İstanbul, 2006. Eck, W., Augustus Dönemi, çev. D.B. Tokbudak, Doruk Yayınları, İstanbul, 2020 Eco, U. (ed.), Antik Roma, çev. L.T. Basmacı, Alfa Yayınları, İstanbul, 2021. Faulkner, N., Roma: Kartalların İmparatorluğu, çev. Ç. Sümer, Yordam Kitap, İstanbul, 2015. Goldsworthy, A., Augustus. Roma’nın İlk İmparatoru, çev. S. Özgüler, Kronik, İstanbul, 2020. Goldsworthy, A., Roma Nasıl Çöktü? Bir Süpergücün Ölümü, çev. S. Özgüler, Kronik Kitap, İstanbul, 2022. Kaya M.A., Roma’nın Afrikalı İmparatoru Septimius Severus, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2008. Mitchell, S., Geç Roma İmparatorluğu Tarihi MS 284-641, çev. Turhan Kaçar, TTK Yayınları, 2017. Scheid, J., Antik Roma: İnfografik, çev. K.A. Çetinalp, Kronik Yayınları, İstanbul, 2023. Stephenson, P., Yeni Roma. Doğudaki Roma İmparatorluğu (395-700), çev. Bahattin Bayram, Kronik, İstanbul, 2023.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi Ölçme Yöntemi
PY1 1 60
PY2 2 60
PY3 1 60
PY4 4 60
PY5 5 60
PY6 2 60
PY7 1 60
PY8 2 60
PY9 1 60
PY10 4 60
PY11 4 60
PY12 5 60
PY13 3 60
PY14 1 60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 2 1 1,5 1,5
Final 1 3 3
Uygulama DS 14 2 28
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 76,5
Dersin AKTS Kredisi 3,0