Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Felsefe ve Edebiyat FLS332 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin hedefi belirli edebiyat eserlerinin felsefi analizini gerçekleştirmek ve bu eserlerdeki felsefi sembolleri yorumlamaktır.
Dersin İçeriği Bireyin toplum içindeki yeri, sosyal yaşamın altındaki köle-efendi diyalektiği, yabancılaşma, özgürlük, başkaldırı gib motiflerin izlerini sürüleceği bu derste dönem boyunca Dostoyevski, Chernişevski, Kafka ve Shakespeare’in çeşitli eserleri incelenecektir.
Ders Öğrenme Kazanımları - 1. Felsefe ve Edebiyat arasındaki ilişki kurmayı öğrenir.
- 2. Edebi metinlerdeki felsefi fikirleri yorumlayabilir
- 3. Varoluşçuluğun edebiyattaki yansımalarını kavrayabilir
- 4. Modern ve Post modern edebiyat arasındaki ayrımı ortaya koyabilir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Felsefe ve Edebiyat ne kadar ilişkilidir?
2. Hafta Platon Örneği
3. Hafta Dostoyevski ve “Yer Altından Notlar”
4. Hafta Dostoyevski ve “Yer Altından Notlar
5. Hafta Dostoyevski ve “Yer Altından Notlar
6. Hafta Çernişevksi ve Nasıl Yapmalı?
7. Hafta Çernişevksi ve Nasıl Yapmalı?
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kafka ve Dönüşüm
10. Hafta Kafka ve Dönüşüm
11. Hafta Shakespeare ve Hamlet
12. Hafta Shakespeare ve Macbeth
13. Hafta Shakespeare ve Venedik Taciri
14. Hafta Post-modern Edebiyat
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
• Yeraltından Notlar; Dostoyevski (Çev. Hamit Kaplan), İstanbul: Timaş Yayınları, 2004.
• Nasıl Yapmalı?; Çernişevski (Çev. Celal Öner), İstanbul: Oda Yayınları, 2010.
• Toplu Oyunlar 1 / Kısasa Kısas/ Onikinci Gece/ Venedik Taciri; Shakespeare, (Çev. Zeynep Avcı) ,Mitos Boyut Yayınları, 2003
• Dönüşüm; Kafka, (Çev. Ahmet Cemal), İstanbul: Can Yayınları. 2009.
• Felsefe ve Edebiyat; Ali Osman Gündoğan , Dr. Mustafa Günay, Çizgi Kitapevi, 2014.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0