Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Varoluşçuluk FLS330 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin hedefi varoluşçuluğun genel özelliklerini belirledikten sonra varoluşçuluğun kurucusu olan Kierkegaard’un metinlerinin incelenmesi ve tartışılmasıdır.
Dersin İçeriği Hegel eleştirisi bağlamında Kierkegaard’un eserlerindeki ironi, mizah, diyalektik yapı ve takma adlı eserlerin oluşturduğu varoluşsal diyalog yorumlanacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - 1. Varoşçuluğun temel ilkelerini kavrar
- 2. Kierkegaard’ın Hegel eleştirisini öğrenir
- 3. Bireyin sistematik yapılar karşısındaki önceliğini kavrar
- 4. Kierkegaard’ın kendisinden sonraki Varoluşçu geleneği nasıl etkilediğini öğrenir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Varoluşçuluk nedir? Tarihsel bir sınıflama
2. Hafta Birey ve Sistem
3. Hafta Kierkegaard ve Hegel
4. Hafta İroni Kavramı
5. Hafta Kaygı Kavramı
6. Hafta Kaygı Kavramı
7. Hafta Kaygı Kavramı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Korku ve Titreme
10. Hafta Korku ve Titreme
11. Hafta Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe
12. Hafta Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe
13. Hafta Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe
14. Hafta Kierkegaard’ın Etkisi
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
• Korku ve Titreme; Kierkegaard, (Çev. İbrahim Kapaklıkaya), Anka Yayınları,İstanbul 2002
• İroni Kavramı, Kierkegaard, (Çev. Sıla Okur), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2003.
• Kahkaha Benden Yana, Kierkegaard, (Çev. Nedim Çatlı), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2000.
• Ölümcül Hastalık Umutsuzluk; Kierkegaard, (Çev. Mehmet Mukadder Yakupoğlu), Doğu Batı Yayınları, Anlara, 2004
• Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe; Kierkegaard, (Çev. Doğan Şahiner), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2005.
• Günlüklerden ve Makalelerden Seçmeler; Kierkegaard, (Çev. İbrahim Kapakalıkaya), Anka Yayınları, İstanbul 2005.
• Kaygı Kavramı; Kierkegaard, (Çev. Türker Armaner), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006
• Baştan Çıkarıcının Günlüğü; Kierkegaard, (Çev. Nur Beier), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul, 2013
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0