Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hermeneutik FLS328 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Adnan ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı tarihsel ve sistematik bir biçimde öğrenciyi hermeneutik gelenekle tanıştırmak ve onu hermeneutik felsefenin problemleri üzerine bir tartışmaya sevk etmektir.
Dersin İçeriği Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer ve Ricouer. “Açıklama ve anlama”, “Hermeneutik Yöntem”, “Tin Bilimlerinin Kuruluşu”, “Varoluş ve Hermeneuitk”, “Hermeneutiğin Evrenselliği”, “ Kuşkunun Hermeneutiği”.
Ders Öğrenme Kazanımları - Hermeneutik felsefeyi öğrenir
- Tin Bilimlerinin felsefi temellerine vakıf olur
- Anlama ile Açıklama arasındaki farkı idrak edebilir
- Sosyal Bilimler ile Doğa bilimlerinin hakikat anlayışlarını birbirinden ayırt eder
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Hermeneutik nedir? Tarihsel bir sınıflama
2. Hafta Anlama ve Açıklama
3. Hafta Schleiermacher
4. Hafta Schleiermacher
5. Hafta Dilthey ve Tin Bilimlerinin Doğuşu
6. Hafta Dilthey ve Tin Bilimlerinin Doğuşu
7. Hafta Dilthey ve Tin Bilimlerinin Doğuşu
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Heidegger’de Varoluş ve Hermeneutik
10. Hafta Heidegger’de Varoluş ve Hermeneutik
11. Hafta Gadamer ve Hermeneutiğin Evrenselliği
12. Hafta Gadamer and The Universality of Hermeneutics
13. Hafta Ricouer ve Kuşkunun Hermeneutiği
14. Hafta Ricouer and The hermeneutics of suspicion
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
• Hermeneutik ve Tin Bilimleri, Wilhelm Dilthey, çev. Doğan Özlem Notos Kitap Yayınevi, 2. Basım, İstanbul, 2012
• Metinlerle Hermeneutik Dersleri –I, Doğan Özlem Notos Kitap Yayınevi, 1. Basım, İstanbul, 2012
• Metinlerle Hermeneutik Dersleri –II, Doğan Özlem Notos Kitap Yayınevi, 1. Basım, İstanbul, 2013.
• Hermeneutiğin Evrimi – Kesitler, Vefa Taşdelen, Hece Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 2005.
• Hermenötik, Richard Palmer, çev. İbrahim Görener, Ağaç kitapevi Yayınları, 3. Basım, 2008.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0