Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Felsefi Antropoloji FLS326 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Melek Zeynep ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin hedefi felsefi antropolojinin belli başlı temsilcilerini ele alarak "insan nedir?" sorusuna verilen yanıtları irdelemektir.
Dersin İçeriği Sokrates, Platon, Aristoteles, Nietzsche, Scheler, Gehlen, Cassirer, Mengüşoğlu, Sartre, Camus.
Ders Öğrenme Kazanımları - İnsan nedir? Sorusuna felsefi bir yanıt verebilir
- Bilimin insan anlayışına ilişkin eleştirel bir bakışa sahip olabilir
- İnsan hakları düşüncesini daha derinlikli bir biçimde kavrayabilir.
- Antropoloji ile Felsefe arasındaki temel bir ilişki kurabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İnsan Kavramı
2. Hafta Sokrates
3. Hafta Platon
4. Hafta Aristoteles
5. Hafta Aristoteles
6. Hafta Nietzsche
7. Hafta Nietzsche
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Scheler
10. Hafta Scheler
11. Hafta Gehlen, Cassirer
12. Hafta Mengüşoğlu
13. Hafta Sartre
14. Hafta Camus
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Devlet, Platon (Çev. Sabahattin Eyüboğlu & M. Ali Cimcoz) İş Bankası Kültür Yayınları 31. Baskı, 2016.
Nikomakhos’a Etik, Aristoteles (Çev. Saffet Babür), BilgeSu Yayınları 2. Basım, İstanbul,2016.
İnsanın Kosmostaki Yeri; MaxScheler(Çev. Harun Tepe), Bilgesu Yay. İstanbul 2012.
İnsan Felsefesi; Takiyettin Mengüşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2016.
Ahlakın Soykütüğü, Friedrich Nietzsche, çev. Zeynep Alangoya, Metis Yayınları. 1. Baskım, İstanbul 2011.
Varlık ve Hiçlik, Jean-Paul Sartre, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İthaki Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 2016.
Sisifos Söyleni; Albert Camus (Çev. Tahsin Yücel) Can Yayınları, İstanbul, 2016.
Sokratik Hümanizm; LazsloVersenyi, (Çev. Ahmet Cevizci), Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2008.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0