Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Biyoloji Felsefesi FLS324 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, biyoloji biliminin temel prensip ve kuramlarını felsefi açıdan incelemek, canlılık, doğa, değişim kavramlarını analiz etmek, bir organizma olarak insanın düşünce ve davranış pratiklerindeki doğal temelleri ontoloji, epistemoloji ve ahlak felsefesinin kavramları çerçevesinde ele almaktır.
Dersin İçeriği Biyoloji Felsefesinin Temel Kavramları ve Teoriler
Ders Öğrenme Kazanımları - Biyoloji bilminin temel kavramlarının felsefi analizini öğrenmek
- Canlılık ve gelişiminin felsefi kavramsallaştırmasını anlamak
- Biyoloji felsefesinin temel problemlerini kavramak
- Biyoloji Felsefesi Kuramlarını tartışmak ve karşılaştırmak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Biyoloji Bilminin Temel Kavramları
3. Hafta Biyoloji Felsefesinin Tanımı ve Kapsamı
4. Hafta Evrim Kuramı
5. Hafta Evrim Kuramının Problemleri ve Eleştiriler
6. Hafta Yaratılış Kuramı
7. Hafta Yaratılış Kuramının Problemleri ve Eleştiriler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Uyum
10. Hafta Doğal Seçilim
11. Hafta Uyarlanımcılık
12. Hafta Biyolojik İndirgemecilik
13. Hafta Sosyobiyoloji
14. Hafta Genel Değerlendirme
15. Hafta Final
Kaynaklar
Elliot Sober, Biyoloji Felsefesi, çev. Ayhan Sol, Şahabettin Yalçın, İmge Kitabevi, Ankara, 2016.
Teoman Duralı, Biyoloji Felsefesi, Akçağ Yayınları, İstanbul, 1992.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 -
PY3 2 0 0 0 0 -
PY4 2 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 -
PY6 3 0 0 0 0 -
PY7 2 0 0 0 0 -
PY8 2 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 -
PY12 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ara Sınav 2 2 30 60
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 92
Dersin AKTS Kredisi 3,0