Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Eğitim Felsefesi FLS320 6. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı eğitim, bilme ve öğrenme kavramları üzerine felsefi analiz yapmak, eğitimin birey, toplum, devlet ilişkisinde yeri ve önemi üzerine temel kuramları tartışmak ve iyi bir eğitimin koşul ve olanaklarını ve problemlerini düşünürlerin sunduğu kuramlar çerçevesinde ele almaktır.
Dersin İçeriği Bilgi ve bilimsel yöntem, felsefe ve eğitim ilişkisi,eğitim felsefesinin problemleri ve temel teoriler.
Ders Öğrenme Kazanımları - Eğitim felsefesinin temel kavramlarını ve problemlerini öğrenmek
- Eğitimde yöntem uygulamayı öğrenmek
- Kavramsal ve analitik öğrenme yöntemlerini analiz etmek
- Temel teorileri tartışmak ve karşılaştırmak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Felsefe ve Eğitim İlişkisi
3. Hafta Eğitim Felsefesinin Temel Kavram ve Problemleri
4. Hafta Eğitim Felsefesinde Bilimsel Yöntem
5. Hafta Eğitim Felsefesinin Klasik Yaklaşımları
6. Hafta John Dewey’nin Eğitim Felsefesi
7. Hafta John Dewey’nin Eğitim Felsefesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Eğitim ve Analitik Felsefe
10. Hafta Eğitim ve Kıta Avrupası Felsefesi
11. Hafta Bilgi, Mantık, Eleştirel Düşünme ve Eğitim
12. Hafta Ahlak, Siyaset ve Eğitim
13. Hafta Kültür, Toplum ve Eğitim
14. Hafta Eğitim ve Problemler
15. Hafta Final
Kaynaklar
Nel Noddings, Eğitim Felsefesi, Nobel Akademi, İstanbul 2015.
John Dewey, Demokrasi ve Eğitim, Yeryüzü Yayınevi, İstanbul,.
Gerald L. Gutek, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, çev. Nesrin Kale, Ütopya Yayınevi, İstanbul 2014.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 -
PY3 2 0 0 0 0 -
PY4 2 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 -
PY6 3 0 0 0 0 -
PY7 2 0 0 0 0 -
PY8 2 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 -
PY12 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 30 60
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 64
Dersin AKTS Kredisi 3,0