Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Etkili ve Güzel Konuşma FLS337 5. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi
Dersin Koordinatörü Ar. Gör. Dr. BUŞRA AŞIK BİRLİK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, güzel ve etkili konuşma ve yazma yapabilmelerinin yol ve yöntemlerini bilip uygulamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği 1. Güzel konuşma ve yazmanın günlük hayattaki yeri ve önemini kavrar. 2. Sağlıklı bir kişilik için güzel konuşma ve yazmanın rolünü öğrenir ve uygular. 3. Sağlam diyalogların güzel konuşma ve yazma ile kurulabileceği gerçeğini kavrar. 4. Güzel konuşma ve yazmanın meslek hayatındaki yeri ve önemi (Öğrencilik, sanat hayatı, akademik hayat vb.) konusunda gözlemler yapar.
Ders Öğrenme Kazanımları - - Konuşma ve yazmanın günlük yaşamdaki önemini kavrama
- - Diyalogun iyi konuşma ve yazmayla kurulacağının sağlam bir şekilde kavranması.
- Sağlıklı bir kişilik için iyi konuşma ve yazmanın rolünü öğrenmek ve uygulamak.
- Konuşma ve yazma kariyerinin önemini (Öğrenimlik, sanat, hayat, akademik hayat vb.) anlamak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Güzel konuşmanın tanımı
2. Hafta Etkili ve Genel Konuşmanın Önemi
3. Hafta Konuşma ile ilgili Hazırlık
4. Hafta Konuşma Çeşitleri :Günlük Konuşmalar
5. Hafta Hazırlıksız Konuşma
6. Hafta Hazırlanan Konuşmalar
7. Hafta Yazma: Kültür ve bilim arasındaki bağlantı ve yazmanın önemi
8. Hafta Sade ve metaforun anlamlı kullanımı
9. Hafta Ara sınav
10. Hafta Doğru ve Güzel Cümle Özellikleri
11. Hafta Paragraf - Paragraf Çalışmaları
12. Hafta Konu: Etkili ve Güzel Konular Seçmek
13. Hafta Yazma Çalışmaları
14. Hafta Değerlendirme
Kaynaklar
• Sezai Güneş, Anlatım Bilgisi, İzmir, 1998.
Seyit Kemal Karaalioğlu, Kompozisyon Sanatı, İnkılap Yay., İstanbul, 2010.
Cevdet Yalçın, Güzel Konuşma ve Yazma Kılavuzu, Platin Yayınevi, Ankara, tsz.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 2 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 1 0 0 0 0 -
PY4 0 0 0 0 0 -
PY5 2 0 0 0 0 -
PY6 2 0 0 0 0 -
PY7 1 0 0 0 0 -
PY8 1 0 0 0 0 -
PY9 1 0 0 0 0 -
PY10 2 0 0 0 0 -
PY11 0 0 0 0 0 -
PY12 4 0 0 0 0 -
PY13 0 0 0 0 0 -
PY14 3 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 3 42
Toplam İş Yükü 46
Dersin AKTS Kredisi 3,0