Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Modern Edebiyat Kuramları FLS333 5. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste çağdaş edebiyat kuramları ve eleştiri akımları karşılaştırmalı ve ayrıntılı olarak, uygun edebiyat metinleri ile örneklendirilerek ele alınır. Günümüz eleştiri akımları ve bu akımların edebiyat çalışmaları üzerindeki etkileri üzerinde kapsamlı olarak durulur. Bu dersin amacı öğrencilerin edebiyat metinlerine öğretilen farklı eleştiri metodlarını kullanarak eleştirel bir yaklaşım getirmelerini sağlamaktır. Kuramların yaklaşımını öğrenen öğrencinin edebi metinlere eleştirel bakma becerisi geliştirilir.
Dersin İçeriği çağdaş edebiyat kuramları, çağdaş eleştiri kuramları, 20. yy edebiyat akımları, seçilmiş metinler
Ders Öğrenme Kazanımları - Kuramsal metinleri anlar
- Soyut kuramsal kavramları ve düşünceleri yazılı olarak tanımlayarak ifade eder.
- Yazınsal metinlerdeki soyut kuramsal kavram ve düşünceleri yorumlayarak tartışır.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş: Liberal Hümanizmden Edebiyat Kuramlarına
2. Hafta Edebiyat Nedir?
3. Hafta Yeni Eleştiri ve Rus Formalizmi
4. Hafta Yapısalcılık
5. Hafta Post-Yapısalcılık
6. Hafta Yapı-Sökümcülük
7. Hafta Psikanalitik Eleştiri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Marksist Eleştiri
10. Hafta Feminist Eleştiri
11. Hafta Sömürgecilik/Sömürgecilik Sonrası
12. Hafta Postmodernizm
13. Hafta Kültür Araştırmaları
14. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Berna Moran, Edebiyat Kuramları Ve Elestiri, İstanbul, Cem. Yay. 1991
Barry, Peter. Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester and New York: Manchester UP, 1995
Akerson, Fatma Erkman. Edebiyat ve Kuramlar. İstanbul: İthaki Yayınları, 2010.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 2 2 2 2 -
PY2 1 1 1 1 -
PY3 0 0 0 0 -
PY4 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 -
PY6 0 0 0 0 -
PY7 0 0 0 0 -
PY8 0 0 0 0 -
PY9 0 0 0 0 -
PY10 0 0 0 1 -
PY11 1 2 1 1 -
PY12 3 2 3 3 -
PY13 0 0 0 0 -
PY14 1 1 1 1 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 10 20
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 52
Dersin AKTS Kredisi 3,0