Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Tarih Felsefesi FLS331 5. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin tarih felsefesinin temel problemlerini kavramasını, tarihe felsefi bir bakış açısı ile yaklaşmasını ve çeşitli tarih felsefesi kuramları hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Platon, Aristoteles, Augustinus, İbni Haldun, Herder, Kant, Hegel, Marx, Comte, Nietzsche, Dilthey, Spengler, Toynbee, Max Weber, Popper, Heiddegger ve Gadamer gibi düşünürlerin bu alandaki görüşleri, Romatizm, Marksizim, Pozitivizm, Tarihselcilik, Frankfurt Okulu, Varoluşçuluk, Neopozitivizm, Yapılsalcılık, Hermeneutik gibi akımlar bağlamında tarih felsefesinin ele alınması ve bu alanın tarih okumalarına uygulanması konuları işlenecektir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Tarih ile felsefe arasındaki ilişkiyi kavramak
- Tarih felsefesi görüşlerini bilmek
- Tarihsel olayların doğası konusunda fikir edinmek
- Filozofların tarih anlayışlarını öğrenmek ve karşılaştırmak
- Tarihsel olaylara felsefi bir bakış açısı kazanmak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Tarih Felsefesinin Tanımı, Kapsamı ve Sınırları
3. Hafta Tarihsel Düşünme Biçiminin Analizi
4. Hafta Klasik Tarih Anlayışları
5. Hafta Machiavelli
6. Hafta Tarihe Yaklaşımdaki Dönüşümler: Spekülatif, Bilimsel ve Analitik Tarih
7. Hafta Durkheim ve Weber’in Tarih Kuramları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Hegel’in Tarih Anlayışı
10. Hafta Tarihsel Materyalizm:Marx
11. Hafta Organik Tarih:Herder
12. Hafta Popper’ın Tarih Kuramı
13. Hafta Tarih ve Anlatı:Paul Ricouer
14. Hafta Collingwood’un Tarih Kuramı
15. Hafta Final
Kaynaklar
Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, İnkılap Yayınları, 2001.
George W. F. Hegel, Tarih Felsefesi, İdea Yayınları, 2010.
Edisyon, Tarih Felsefesi: Seçme Metinler, Doğu Batı Yayınları, 2006.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 0 -
PY3 2 0 0 0 0 0 -
PY4 2 0 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 0 -
PY6 3 0 0 0 0 0 -
PY7 2 0 0 0 0 0 -
PY8 2 0 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 0 -
PY12 2 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 30 60
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 92
Dersin AKTS Kredisi 3,0