Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Felsefede Romantizm FLS329 5. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, Romantizm akımının felsefi temellerini serimlemeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Alman Romantik Hareketi, Herder, Novalis, Schlegel, Schiller ve Goethe
Ders Öğrenme Kazanımları - Romantizm akımının tarihsel gelişimine hâkim olur.
- Romantizm akımının felsefi temellerini kavrar
- Romantizm akımının Aydınlanma eleştirisini anlar.
- Duygular ve Akıl arasındaki ilişkiyi kavrar
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Romantizmin temelleri
2. Hafta Alman Romantizmine Giriş
3. Hafta Herder
4. Hafta Herder
5. Hafta Herder
6. Hafta Novalis
7. Hafta Novalis
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Schlegel
10. Hafta Schlegel
11. Hafta Schlegel
12. Hafta Schlegel
13. Hafta Goethe
14. Hafta Goethe
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
• Alman Romantizmi, Ricarda Huch, çev. Gürsel Aytaç, Doğu Batı Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2005.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0