Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Uygulamalı Etik FLS327 5. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Melek Zeynep ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Etik bilincin ve etik karar verebilme yeteneğinin oluşturulmasının, karar ve eylemlerin etik bir çerçeve içinde tartışılmasının yollarını göstermek. Vicdanî değerlendirme alışkanlığını kazandırma ve etik tartışma biçimlerinin tartışılması. Bu bağlamda Etik ve Kendini Tanıma, Çevre Etiği, Tıp Etiği, Medya Etiği ve İş Etiği tiplerinin incelenmesi.
Dersin İçeriği Etiğin yeni tartışma alanlarını ve bu alanlardaki güncel problemleri farklı etik görüşlerin bu meseleler hakkında ileri sürdüğü tezlerle ele almak.
Ders Öğrenme Kazanımları - Bilimsel ve pratik sorunları etik bağlamda kavramsallaştırıp sorgulayabilmek
- Uygulamalı etiğin farklı alanlarını tanımak
- Uygulamalı etik tartışmaların kültür içerisindeki yeri ve önemini kavramak.
- Uygulamalı Etiğin gincel problemlerine çözüm aramak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Uygulamalı etiğin ortaya çıkışı ve kapsamı
3. Hafta Uygulamalı etiğin farklı alanlardaki problemleri ve temel görüşler
4. Hafta Uygulamalı etikte bağımlılık açısından yaşlı, engelli insanların sorunları
5. Hafta Uygulamalı etikte bağımlılık açısından insanın diğer canlılarla ilişkisi
6. Hafta Modern doğa tasarımı ve etik problemler
7. Hafta Modern bilim ve teknoloji ve etik problemler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Doğa-insan ilişkisi
10. Hafta Doğa-insan ilişkisi ve etik problemler
11. Hafta Tıp Etiği ve Güncel Problemler
12. Hafta İş Etiği ve Güncel Problemler
13. Hafta Medya Etiği ve Güncel Problemler
14. Hafta Uygulamalı Etiğin genel değerlendirmesi
15. Hafta Final
Kaynaklar
ODTÜ Felsefe Bölümü, II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi (18-20 Ekim 2006) Bildiri Kitapçığı.
Küreselleşme Ahlak Ve Değerler, (Ed: Yurdagül Mehmedoğlu- A. Ulvi Mehmedoğlu), Litera yay. İstanbul,2006.
İnceoğlu Sibel, Ölme Hakkı: Ötanazi, İstanbul: Ayrıntı, 1999.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 -
PY3 2 0 0 0 0 -
PY4 2 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 -
PY6 3 0 0 0 0 -
PY7 2 0 0 0 0 -
PY8 2 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 -
PY12 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 2 30 60
Final 1 2 2
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 92
Dersin AKTS Kredisi 3,0