Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Özgürlük Problemi FLS323 5. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Adnan ESENYEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, özgürlüğü bir problem olarak formüle etmek ve olası çözüm yollarını filozofların metinlerini takip ederek göstermektir.
Dersin İçeriği Özgürlük Kavramı, Platon’da Özgürlük, Aristoteles’te Özgürlük, Augustinus’ta Özgürlük, Kant’ta Özgürlük, Schopenhauer’da Özgürlük, Sartre’da Özgürlük.
Ders Öğrenme Kazanımları - Özgürlük kavramını felsefi açıdan temellendirebilir
- Çeşitli özgürlük kavrayışları arasında ayrım yapabilir
- Özgürlük ile Etik arasında ilişki kurabilir
- Felsefe metinlerini anlayıp eleştirel bir şekilde yorumlayabilir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Özgürlük Kavramı
2. Hafta Platon’da Özgürlük
3. Hafta Platon’da Özgürlük
4. Hafta Aristoteles’te Özgürlük
5. Hafta Aristoteles’te Özgürlük
6. Hafta Augustinus’ta Özgürlük
7. Hafta Augustinus’ta Özgürlük
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kant’ta Özgürlük
10. Hafta Kant’ta Özgürlük
11. Hafta Schopenhauer’da Özgürlük
12. Hafta Schopenhauer’da Özgürlük
13. Hafta Sartre’da Özgürlük
14. Hafta Sartre’da Özgürlük
15. Hafta Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Devlet, Platon (Çev. Sabahattin Eyüboğlu & M. Ali Cimcoz) İş Bankası Kültür Yayınları 31. Baskı, 2016
Nikomakhos’a Etik, Aristoteles (Çev. Saffet Babür), BilgeSu Yayınları 2. Basım, İstanbul,2016.
Ethica, Spinoza, çev. Çiğdem Dürüşken, Kabalcı Yayınları, 1.Baskı, İstanbul, 2011.
Pratik Aklın Eleştirisi,Immanuel Kant, , Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 3. Baskı Ankara, 2002.
Ahlakın Soykütüğü, Friedrich Nietzsche, çev. Zeynep Alangoya, Metis Yayınları. 1. Baskım, İstanbul 2011
Varlık ve Hiçlik, Jean-Paul Sartre, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İthaki Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 2016.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0