Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Türkiye'de Felsefe FLS321 5. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Söz konusu ders, Türkiye’de felsefenin gelişimini, tarihini ve diğer alanlarla ve disiplinler ile sahip olduğu ilişkiyi irdelemeyi hedefler.
Dersin İçeriği Türkiye’de felsefi gelenek, din-felsefe ilişkisi, bilim-felsefe ilişkisi, Türkçe ve felsefe.
Ders Öğrenme Kazanımları - Türkiye’de felsefenin tarihsel gelişimini takip edebilir.
- Batı felsefesinin Türk düşünce geleneğine yönelik etkisini idrak edebilir.
- İslam felsefenin Türk düşüncesi üzerindeki etkilerini kavrayabilir.
- Türkçe’nin bir dil olarak sağladığı felsefi olanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Türkiye’de bir felsefe var mı?
3. Hafta Türkçe bir dil olarak felsefe yapmaya elverişli mi?
4. Hafta Türk düşünce tarihinin tarihsel olarak sınıflandırılması
5. Hafta İslamiyet Öncesi Türk düşüncesi
6. Hafta İslamiyet Sonrası Türk düşüncesi
7. Hafta İslam Felsefesi
8. Hafta Ara sınav
10. Hafta Cumhuriyet Dönemi’nde felsefe
11. Hafta Pozitivizm’in Türkiye’deki felsefi etkileri
12. Hafta Takiyettin Mengüşoğlu örneği
13. Hafta Nermi Uygur örneği
14. Hafta İoanna Kuçuradi örneği
15. Hafta Oruç Aruoba örneği
Kaynaklar
Yunan Tarzında Felsefe veya Saf Felsefe Geleneği”, Ahmet Arslan, Felsefe, TÜSİAD, İstanbul, 2002
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Öğretim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe, Betül Çotuksöken, TFK, Ankara, 2001
Cumhuriyet Döneminde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları, Sevgi İyi, Toroslu Kitaplığı, Ankara, 2006
100 Soruda Türkiye’de Felsefenin Boyutları, Nermi Uygur, Gerçek Yayınları, İstanbul, 1983
Türkiye’de Felsefe Levent Bayraktar, , Aktif Düşünce Yayınları, İstanbul, 2016
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0