Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Mitoloji FLS230 4. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Prof. Dr. EMRE OKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klasik Yunan dünyasının ritüellerini, tanrı ve tanrıçaların doğuşunu ve efsanelerini, antik çağın kahramanlarını ve efsanelerini öğrenmek ve öğretebilmek.
Dersin İçeriği Mitoloji nedir? Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi. Mitolojiye konu olmuş olaylar. Yunan ve Roma Mitolojisindeki Tanrı ve Tanrıçaların özellikleri ve efsaneleri. Yunan ve Roma Dönemindeki kahramanlar ve efsaneler.
Ders Öğrenme Kazanımları - Mitoloji'nin ne olduğunu öğrenir.
- Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi öğrenir.
- Yunan ve Roma Mitolojisindeki Tanrı ve Tanrıçaların özelliklerinin ve efsanelerinin öğrenir.
- Yunan ve Roma Dönemindeki kahramanlar ve efsaneleri öğrenir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Mitoloji nedir?
2. Hafta Mitolojinin kaynakları.
3. Hafta Klasik Yunan ve Roma Mitolojisinde Yaratılış Hikayesi
4. Hafta Klasik Yunan Mitolojisinde İnsanın Yaratılışı
5. Hafta Zeus ve Hera ve efsaneleri
6. Hafta Hermes, Hephaistos, Apollon
7. Hafta Poseidon ve efsaneleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Hades - Persephone
10. Hafta Aphrodite, Athena, Demeter
11. Hafta Herakles
12. Hafta Theseus ve Perseusi
13. Hafta Troya Destanı
14. Hafta Argonotlar ve Altın Post Destanı
15. Hafta Genel değerlendirme
Kaynaklar
Antik Yunan'da Mitoloji Masallar ve Söylenceler, Rosa Aggiza, çev. Zühre İlkgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2009.
Mitologya, Edith Hamilton, Çev. Ülkü Tamer, Varlık Yayınları, 15. Baskı, 2016, İstanbul
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 2 0 0 0 0 -
PY2 2 0 0 0 0 -
PY3 2 0 0 0 0 -
PY4 3 0 0 0 0 -
PY5 2 0 0 0 0 -
PY6 2 0 0 0 0 -
PY7 2 0 0 0 0 -
PY8 1 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 -
PY11 2 0 0 0 0 -
PY12 2 0 0 0 0 -
PY13 1 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0