Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Empirizm FLS228 4. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ada empirizmini ayrıntılı bir şekilde tanıtmayı ve tartışmayı hedeflemektedir. John Locke, George Berkeley ve David Hume gibi filozofların temel metinlerini incelemektedir.
Dersin İçeriği John Locke, George Berkeley ve David Hume’un temel argümanları ele alınır . Ayrıca bilginin kaynağı, dış dünya problemi, ve nedensellik ilkesinin sorunsallaştırılması gibi konu başlıklarını irdelenir.
Ders Öğrenme Kazanımları - 1. Empirizmin temsilcilerini ve temel öğretilerini kavrar.
- 2. Empirizmin ve rasyonalizm arasındaki temel farkları öğrenir.
- 3. Dış dünyanın varlığı, bilginin kaynağı, nedensellik gibi problem alanlarına getirilen çözümleri öğrenir.
- 4. Felsefi bakışla bilimsel bakış arasındaki farkları kavrar.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Emprizm’in kaynakları
2. Hafta Empirizim ve Rasyonalizm
3. Hafta Francis Bacon and Thomas Hobbes
4. Hafta John Locke’un Descartes eleştirisi
5. Hafta John Locke’un idealar öğretisi
6. Hafta John Locke ve Politik Felsefe
7. Hafta David Hume’un hayatı ve felsefi projesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta David Hume ve Nedensellik eleştirisi
10. Hafta David Hume ve Nedensellik eleştirisi
11. Hafta Hume’un Din Felsefesi
12. Hafta George Berkeley’ın hayatı ve felsefi projesi
13. Hafta George Berkeley ve İnsan Bilgisinin İlkeleri
14. Hafta Berkeley ve maddenin reddi
15. Hafta Genel değerlendirme
Kaynaklar
Dört Adalı, Solmaz Zelyüt, Doğu Batı Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 2010.
İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, John Locke, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 2004.
İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, David Hume, çev.Ergün Baylan, BilgeSu Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2009.
İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine, George Berkeley,çev. Halil Turan, Bilim Sanat Yayınları, 2. Baskı, İstanbul. 1996
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 5 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 5 0 0 0 0 -
PY6 5 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY13 2 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0