Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Metinlerle Spinoza FLS226 4. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Örgün
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı Spinoza felsefesini doğrudan metinlerini okuyarak ve yorumlayarak kavramaktır
Dersin İçeriği Spinoza’nın Etika, Anlığın İyileştirilmesi Üzerine İnceleme ve Teolojik-Politik İnceleme adlı eserlerinin bölümleri ele alınacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - Bİir düşünürün metinlerini okuma ve analiz etme becerisi kazanılacaktır
- Spinoza felsefesinin temel kavramları ve problemleri kavranacaktır
- Spinoza’nın felsefe tarihindeki yeri ve önemi değerlendirilecektir
- Spinoza felsefesinin sonraki dönemdeki etkileri ve yorumları değerlendirilecektir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Spinoza’nın Varlık Kuramı
3. Hafta Metin Okuma: Etika
4. Hafta Metin Okuma: Etika
5. Hafta Metin Okuma: Etika
6. Hafta Metin Okuma: Etika
7. Hafta Spinoza’nın Etika adlı eserinin etkilerinin değerlendirilmesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Spinoza’nın Bilgi Kuramı
10. Hafta Metin Okuma: Anlığın İyileştirilmesi Üzerine
11. Hafta Metin Okuma: Anlığın İyileştirilmesi Üzerine
12. Hafta Spinoza’nın Etik ve Politik Kuramı
13. Hafta Metin Okuma: Teolojik-Politik İnceleme
14. Hafta Metin Okuma: Teolojik-Politik İnceleme
15. Hafta Genel Değerlendirme ve Yorumlama
Kaynaklar
Spinoza, Etika, Kabalcı yayınları, İstanbul 2011.
Çetin Balanuye, Spinoza, Say Yayınları, İstanbul, 2012.
Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme, Dost Kitabevi, İstanbul, 2008.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 -
PY11 2 0 0 0 0 -
PY12 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 1 2 2
Final 1 2 2
Uygulama DS 15 2 30
Toplam İş Yükü 36
Dersin AKTS Kredisi 3,0