Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Çevre Felsefesi FLS224 4. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Örgün
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi AYŞE USLU
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi AYŞE USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, günümüzde çevreyle ilgili tartışmaların altında yatan etik değerler ve arügmanların anlaşılmasını ve tanınmasını sağlamaktır. Bu argümanlar yaşamlarımızda aldığımız büyük ve küçük tüm kararlarımızla ilgilidir ve bu kararları etkişlemektedir. Bu ders, çevresel kararları alırken ne türden değerlerin işler halde olduğunu tanıtmayı, farklı pozisyonların güçlü ve zayıf yönlerini tayin edebilmelerini ve tartışabilmelerini sağlamayı hedefler. Bunun yanında öğrenciler bu derste eleştirel düşünme, tartışma, yazma, okuma ve bağımsız bir proje hazırlama yetilerini geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği Bu ders, çevresel sorunların felsefi yolla aydınlatılabileceğini farklı yollardan göstermeyi hedefler. Başlangıç noktamız, insan-doğa ilişkisinin tarihsel çerçeveden anlamak ve sonrasında “doğa” ve “doğal olan” ve “doğanın değeri” nedir sorularını araştırmak olacaktır. Sonrasında, çevre etiği sounlarına dönerek, kuramsal ve uygulamalı boyutlarıyla çevre etiği sorunlarına getirilen felsefi yaklaşımları incelenerek tartışmaya açılacaktır. Ekomerkezcilik, ekofeminizm, toprak etiği ve çevre konularında hak temaları incelenecektir. Iklim krizi dersin ana konularından biri olacaktır. Çevresel sorumluluk, kent hakkı, müşterekler, sürdürülebilirlik gibi konular, felsefi olarak “insanın doğada yeri, onunla ilişkisi ve ona karşı sorumluluğu nedir” soruları etrafında bir arada tartışmaya açılacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - İnsan, çevre ve doğa ilişkisinin anlaşılması
- Teknoloji ve sınırlarının tartışılması
- İnsanmerkezci ve çevremerkezci yaklaşımların anlaşılması ve karşılaştırılması
- Güncel çevre problemlerinin tartışılması
- Çevre Etiği ve Uygulamalı Etik alanının anlaşılması
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Çevre Felsefesine Giriş
2. Hafta İnsan Doğa İlişkisine Tarihsel Bakış: Nasıl bir dünyada yaşıyoruz?
3. Hafta İnsan Doğa İlişkisine Sosyolojik Bakış:İnsan ve Çevre İlişkisinin Tarihsel ve Kültürel Değişimi İnsan-merkezci Düşünce ve Egemen Toplumsal Paradigma
4. Hafta Mekanist Dünya Görüşü ve Temel Felsefi Sorunlara Bakışı
5. Hafta Eko-merkezci Görüşün tarihsel ve bilimsel kökenleri, Felsefi Sorunlara Bakışı
6. Hafta Yeni İnsan-merkezcilik, Tanrıcılık ve Faydacılık
7. Hafta Canlı-merkezli Etik ve Yaşamın Özsel Değeri, Hayvan-merkezcilik
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Çevre Etiği Kuramları: Yeryüzü Etiği
10. Hafta Derin Ekoloji ve Toprak Etiği
11. Hafta Ekomarksizm & Sosyal Ekoloji
12. Hafta Ekofeminizm
13. Hafta Sorumluluk, Sürdürülebilirlik, Çoğulculuk
14. Hafta Çevresel Adalet/Sizlik, Kent Hakkı, Müşterekler
Kaynaklar
D. Schmidtz and E. Willott, Environmental Ethics: What Really Matters, What Really Works, Oxford University Press, New York, 2002.
Hasan Ünder, Çevre Felsefesi, Doruk yayınları, Ankara,1996.
Joseph R. Des Jardins, Çevre Etiği, (çev. Ruşen Keleş), İmge Kitabevi, İstanbul, 2006.
Peter Singer, Hayvan Özgürleşmesi, Ayrıntı Yayınları.
Kolektif, Ekoloji: Bir Arada Yaşamın Geleceği, Telekt Yayınevi.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 0 -
PY3 2 0 0 0 0 0 -
PY4 1 0 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 0 -
PY6 3 0 0 0 0 0 -
PY7 1 0 0 0 0 0 -
PY8 1 0 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 0 -
PY12 5 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev 1 1 30 30
Final 1 1 1
Uygulama 14 1 14
Uygulama DS 1 1 1
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 75
Dersin AKTS Kredisi 3,0