Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Metafizik Problemler FLS222 4. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli Grup
Dersin Verilişi Yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Söz konusu ders, ilkçağdan itibaren metafiziğin temel problemlerini irdelemeyi hedeflemektedir
Dersin İçeriği Varlığın ne olduğu”, “Varlığın birliği-çokluğu problemi”, “Varlığın başlangıcı problemi”, “Zamanı tanımlama problemi”, “Varlık ile varolanlar arasındaki ilişki”, “Tümeller tartışması”, “bilginin sınırları” gibi alanlar, filozofların metinleri eşliğinde tanıtılıp olası çözüm yollarına işaret edilecektir.
Ders Öğrenme Kazanımları - Metafiziksel argümanları ve sorgulama yöntemini kavrar.
- Varlığa ilişkin farklı görüşleri öğrenir.
- Uzam ve zaman hakkında metafiziksel bir bakışa sahip olur.
- Metafiziksel sorgulama ile bilimsel sorgulama arasındaki farkları öğrenir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Metafiziğin konusu nedir?
2. Hafta Aristoteles’te metafizik.
3. Hafta Aristoteles’te metafizik.
4. Hafta Varlığın ne olduğu? sorusu
5. Hafta Varlığın ne olduğu? sorusu
6. Hafta Varlığın başlangıcı sorunu
7. Hafta Varlık ve tanrı ilişkisi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Kant öncesi uzam ve zaman kavramları
10. Hafta Kant’ın uzam ve zaman görüşü
11. Hafta Varlık ve Bilim
12. Hafta Varlık ile varolanlar arasındaki fark
13. Hafta Varlık ile varolanlar arasındaki ilişki
14. Hafta Varlık sorusunun güncelliği
15. Hafta Genel değerlendirme
Kaynaklar
Metafizik, Aristoteles, çev. Y. Gurur Sev, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2015.
Metafizik Nedir? Martin Heidegger, çev. Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1. Baskı Ankara, 2009.
Metafizik Üzerine Düşünceler, Rene Descartes, çev. Çiğdem Dürüşken, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2013
Arı Usun Eleştirisi, Immanuel Kant, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınevi, 3. Basım, İstanbul, 2013.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0