Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Metinlerle Augustinus FLS231 3. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı Aziz Augustinus’un epistemoloji, ontoloji ve etik görüşlerini orijinal metin eşliğinde incelemektir.
Dersin İçeriği Augustinus’un “İtiraflar” adlı eseri dersin içeriğini meydana getirir
Ders Öğrenme Kazanımları - 1. Augustinus’un metafizik, etik ve tanrı görüşünü kavrar.
- 2. Augustinus’un zaman kavrayışını öğrenir.
- 3. Ortaçağ patristik dönemin felsefi kavrayışını idrak eder.
- 4. İnanç ile akıl arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olur
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Augustinus’un hayatı ve İtiraflar
2. Hafta İtiraflar 1. Kitap
3. Hafta İtiraflar 2. Kitap
4. Hafta İtiraflar 3. Kitap
5. Hafta İtiraflar 4. Kitap
6. Hafta İtiraflar 4. Kitap
7. Hafta İtiraflar 5. Kitap
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İtiraflar 6. Kitap
10. Hafta İtiraflar7. Kitap
11. Hafta İtiraflar 8. Kitap
12. Hafta İtiraflar 9. Kitap
13. Hafta İtiraflar 10. Kitap
14. Hafta İtiraflar 11. Kitap
15. Hafta İtiraflar 12. ve 13. Kitap
Kaynaklar
İtiraflar, Augustinus, çev. Çiğdem Dürüşken, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2010.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 4 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 5 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 -
PY11 2 0 0 0 0 -
PY12 5 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer