Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Ortaçağ Felsefe Metinleri FLS229 3. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Ortaçağ Felsefesini temsil eden büyük düşünürlerin metinlerini okuma, analiz etme ve temel kavramlarını tartışmaktır.
Dersin İçeriği Augustinus, Boethius, Anselmus, Abelardus, Thomas Aquinas, John Scotus, Ockhamlı William’in seçilmiş metinlerinin okunması.
Ders Öğrenme Kazanımları - Ortaçağ düşünürlerinin görüşlerini öğrenme
- Ortaçağ dönemindeki felsefi problem ve kavramları tartışma
- Ortaçağ düşünürlerinin görüşlerini karşılaştırma
- Ortaçağ düşünürlerinin metinlerini okuma ve yorumlama
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Ortaçağ Felsefesinin Temel Kavramları
3. Hafta Metin Okuma: Augustinus
4. Hafta Metin Okuma: Augustinus
5. Hafta Metin Okuma: Boethius
6. Hafta Metin Okuma: Boethius
7. Hafta Metin Okuma: Anselmus
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Metin Okuma: Abelardus
10. Hafta Metin Okuma: Thomas Aquinas
11. Hafta Metin Okuma: Thomas Aquinas
12. Hafta Metin Okuma: John Scotus
13. Hafta Metin Okuma: Ockhamlı William
14. Hafta Metin Okuma: Ockhamlı William
15. Hafta Metinlerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması
Kaynaklar
Betül Çotuksöken-Saffet Babür, (2000), Metinlerle Ortaçağda Felsefe, Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
Alain De Libera, Ortaçağ Felsefesi, Litera yayınları İstanbul 2005.
Çotuksöken, Betül ve Babür, Saffet. Orta Çağ'da Felsefe, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 1993
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 5 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 3 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 3 0 0 0 0 -
PY8 3 0 0 0 0 -
PY9 3 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 -
PY11 1 0 0 0 0 -
PY12 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 1 30 30
Final 1 2 2
Uygulama DS 15 2 30
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 92
Dersin AKTS Kredisi 3,0