Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İslam Felsefesi FLS227 3. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Muhammet Caner ILGAROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı islam dünyasında ortaya çıkan felsefe geleneğini belli başlı filozofların görüşleri ile birlikte ele almaktır.
Dersin İçeriği Kindi ve İlk Felsefe, Farabi ve Felsefenin Temel Problemleri, Gazali ve Filozofların Tutarsızlığı, İbn-i Rüşt ve Tutarsızlığın Tutarsızlığı gibi konu başlıkları ele alınacaktır.
Ders Öğrenme Kazanımları - 1. İslam felsefesinin tarihini, kavramlarını ve temsilcilerini değerlendirebilir.
- 2. İslam felsefesinde Plâtoncu, Aristotelesçi etkileri değerlendirebilir
- 3. İslam felsefesinin mantık, fizik, metafizik ve siyaset boyutlarını analiz edebilir.
- 4. İslam ve felsefe arasındaki ilişkiyi derinlemesine yorumlayabilir.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İslam felsefesinin konusu
2. Hafta İslam felsefesinin kaynakları
3. Hafta İlk İslam filozofu el-Kindi
4. Hafta İslam’da heretik düşüncenin ortaya çıkışı
5. Hafta Farabi
6. Hafta Farabi
7. Hafta İbn-i Sina
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İbn-i Sina
10. Hafta Gazali ve sezgicilik
11. Hafta Felsefenin sistematik reddi.
12. Hafta İbn-i Rüşt
13. Hafta İbn-i Rüşt
14. Hafta İslam Dünyasında felsefi geleneğinin zayıflaması
15. Hafta Genel değerlendirme
Kaynaklar
İslam'ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru,İlhan Kutluer, İz Yayıncılık, İstanbul, 2013.
İslam ve Felsefe, Şahin Filiz, Say Yayınları, 1. Baskı, 2014
İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Mahmut Kaya, Klasik Yayınları, İstanbul, 2014.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 4 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 5 0 0 0 0 -
PY5 4 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 4 0 0 0 0 -
PY8 4 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 -
PY10 5 0 0 0 0 -
PY11 2 0 0 0 0 -
PY13 2 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0