Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İnsan Hakları FLS225 3. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin hedefi hak, eşitlik ve özgürlük kavramlarının felsefi içerimlerini aydınlatarak insanın sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri ortaya koymaktır
Dersin İçeriği İnsan hakları kavramı, adalet kavramı, Özgürlük kavramı, Temel haklar, Çocuk hakları, Yurttaşlık hakları.
Ders Öğrenme Kazanımları - 1. İnsan varlığının değerini öğrenme;
- 2. İnsan haklarının farkına varma
- 3. Değerler üzerine felsefi kavrayış kazanma;
- 4. İnsan haklarını kullanma ve geliştirme bilinci kazanma
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta İnsan hakları kavramı
2. Hafta İnsan hakları kavramının tarihsel arka planı
3. Hafta Adalet kavramının çözümlenmesi
4. Hafta Özgürlük kavramının çözümlenmesi
5. Hafta Hakların sınıflanması
6. Hafta Temel haklar
7. Hafta Yaşama hakkının önemi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Eğitim hakkının önemi
10. Hafta Kadın haklarının insan haklarıyla ilişkisi
11. Hafta Ölme hakkı var mıdır?
12. Hafta Çocuk hakları sözleşmesinin incelenmesi
13. Hafta Çevre, barış ve dayanışma hakkı
14. Hafta Günümüz problemlerinin insan haklarıyla ele alınması
Kaynaklar
İnsan Hakları ve Felsefe, Nasıl Bir Felsefi Yaklaşım? Nasıl Bir Eğitim?: Betül Çotuksöken, Papatya Bilim Yayınları, İstanbul, 2011.
İnsan Hakları Konferansları I-II; Zafer Üskül, Osman Serkan Gülfidan, Legal Yayıncılık, İstanbul 2013.
İnsan Hakları; Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, İstanbul 2013.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 -
PY3 4 0 0 0 0 -
PY4 3 0 0 0 0 -
PY5 2 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 -
PY7 3 0 0 0 0 -
PY8 3 0 0 0 0 -
PY9 5 0 0 0 0 -
PY10 3 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 -
PY12 5 0 0 0 0 -
PY13 5 0 0 0 0 -
PY14 5 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0