Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Eleştirel Düşünme FLS223 3. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Doç. Dr. Aysun AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı; felsefi sorgulama, doğru akıl yürütme ve argüman üretme yöntemlerini incelemek ve uygulamak ve aynı zamanda yaşamın her alanında felsefi bir tavır geliştirmek ve kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Eleştirel düşünme yönteminin temel kavram ve problemlerinin ele alınması
Ders Öğrenme Kazanımları - Doğru ve yanlış akıl yürütme yollarının tanımlanması
- Argüman üretme, doğru iddia oluşturabilme ve mantıklı karar verebilme yöntemlerinin açıklanması
- Dil ve yaşamın karmaşıklığının kavramsal analizi ve doğru yöntemlerinin tartışılması
- Eleştirel bakış açısının temel kavramlarının açıklanması
- Eleştirel düşüncenin farklı alanlardaki yöntemsel uygulamalarının tartışılması
- Eleştirel düşünce ve etik ilişkisinin tartışılması
- Eleştirel düşünce ve psikolojik sosyolojik etkilerinin tartışılması
- Eleştirel düşünce ve kitle iletişim araçları ilişkisinin tartışılması
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Giriş
2. Hafta Eleştirel Düşüncenin Tanımlanması
3. Hafta Karşılaştırma, Genelleme ve Doğru Akıl Yürütme Kavramları
4. Hafta Düşüncenin Dereceleri ve Bölümleri
5. Hafta Biilimsel Akıl Yürütme ve Yanlış Akıl Yürütme
6. Hafta Düşünce Türleri, Eylem ve Karar Verme
7. Hafta Neden-Sonuç, İnanç ve Olgu
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Benmerkezci Düşünce
10. Hafta Grupmerkezci Düşünce
11. Hafta Açıklama, Değer Verme, Haklılandırma
12. Hafta Eleştirel Düşünce ve Etik İlişkisi
13. Hafta Eleştirel Düşünce ve Kitle İletişim Araçları İlişkisi
14. Hafta Dil, Anlam ve Yaratıcı Düşünce
15. Hafta Genel Değerlendirme ve Yorumlama
Kaynaklar
Kritik Düşünce, Richard Paul ve Linda Elder, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2013.
Etik-Ahlak Felsefesi, Doğan Özlem, Notos, İstanbul, 2016.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 Ölçme Yöntemi
PY1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 -
PY12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 2 2
Ödev 1 1 30 30
Final 1 2 2
Uygulama DS 15 2 30
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 92
Dersin AKTS Kredisi 3,0