Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Bilim Tarihi FLS221 3. Yarıyıl 2 + 0 2,0 3,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüzz yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı bilimi ve nesnel düşünmeyi felsefi ve tarihsel açıdan irdelemektir.
Dersin İçeriği Bilimsel düşünmenin kökeni, amacı ve sonuçları. Bilimin pratik ve teorik süreçleri. Mezopotamya’dan günümüze bilimsel düşünmenin geçirdiği evreler.
Ders Öğrenme Kazanımları - Tarihsel süreçte bilimin nasıl yapıldığını kavramak.
- Bilimin uygarlıklara göre değişim ve gelişim sürecini anlamak
- Bilim insanlarının yaşam koşullarını anlamak;
- Dönemin yaşam koşulları, siyasal ve ekonomik yapısı bağlamında bilimi açıklamak
- Bilimsel buluşların arkasındaki düşünceyi ve yapıyı kavramak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Bilim Tarihi’nin konusu
2. Hafta Bilimin ortaya çıkış sebepleri.
3. Hafta Mısır ve Mezopotamya’da Pratik Bilim.
4. Hafta Antik Yunan’da Teorik Bilim.
5. Hafta Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Demokritos.
6. Hafta Pythagoras, Socrates and Plato
7. Hafta Aristoteles.
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Hellenestik Dönem.
10. Hafta Ortaçağ’da Hıristiyan ve İslam Dünyasında bilim.
11. Hafta Rönesans döneminde bilim
12. Hafta 17. Yüzyılda bilim
13. Hafta Aydınlanma döneminde bilim
14. Hafta 19.Yüzyılda bilim
15. Hafta 20 ve 21. Yüzyılda bilimsel gelişmeler
Kaynaklar
Bilim Tarihi, Cemal Yıldırım, Remzi Kitapevi, 3.Basım, İstanbul, 2016.
Bilim Tarihi, Yavuz Unat& Hüseyin Gazi Topdemir, Pegem Akademi Yayınclık, 7. Baskı, İstanbul 2014.
Bilim Tarihi, Pascal Acot (Çev. Nermin Acar), Dost Kitapevi, 1. Baskı, 2005.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 Ölçme Yöntemi
PY1 3 0 0 0 0 0 -
PY2 3 0 0 0 0 0 -
PY3 3 0 0 0 0 0 -
PY4 3 0 0 0 0 0 -
PY5 4 0 0 0 0 0 -
PY6 4 0 0 0 0 0 -
PY7 3 0 0 0 0 0 -
PY8 5 0 0 0 0 0 -
PY9 2 0 0 0 0 0 -
PY10 4 0 0 0 0 0 -
PY11 3 0 0 0 0 0 -
PY12 3 0 0 0 0 0 -
PY13 3 0 0 0 0 0 -
PY14 2 0 0 0 0 0 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 35 35
Final 1 35 35
Sınıf İçi Etkinlik 14 2 28
Toplam İş Yükü 98
Dersin AKTS Kredisi 3,0