Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Turizmin Çevresel Etkileşimi ve Sürdürülebilir Turizm TRZ622 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüzyüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜNGÖR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Turizmin çevreye etkileri bu etkilerin yönetilmesi ve yeni pazar şartlarının tanımlanarak tartışılması
Dersin İçeriği Çevre ve turizm etkileşimi, Çevreye bağlı ortaya çıkan turizm türleri, Turizmin çevresel değerleri kullanma yoğunluğu, Taşıma kapasitesi, Çevre planlama, Çevre ekonomisi, Sürdürülebilir turizm
Ders Öğrenme Kazanımları - Çevrecilik ve sürdürülebilirlik üzerinden turizm alanında gelecek eğilimleri tahmin eder, yorumlar
- Turizm ve çevre ilişkisini örnekler
- Dünya genelinde çevre koruma bilincinin gelişimini ve kritik tarihsel aşamalarını sayar.
- Çevresel bozulmanın yol açtığı yeni tüketim kalıplarını ve buna bağlı olarak oluşan yeni pazar segmentlerini tanımlar.
- Sürdürülebilir turizm yönetiminin araçlarını tanır ve tanımlar.
- Turizm işletmelerinin uyguladıkları çevre duyarlı uygulamaları analiz eder, örnekler ve etkilerini çözümler.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta Turizm Gelişimi, Piyasalar ve Sürdürülebilir Turizm Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
3. Hafta Sürdürülebilir Turizm: Teorik Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum Sözel Anlatım
4. Hafta Sürdürülebilir Turizm: Ulusal Politikalar Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım
5. Hafta Sürdürülebilir Turizm: Yerel Planlama, Destinasyon Yönetimi Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
6. Hafta Sürdürülebilir Turizm: Tüketici Profili Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
7. Hafta Sürdürülebilir Turizm: Rekabet Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
8. Hafta Sürdürülebilir Turizm: Araçlar (Mevzuat, Eko-etiketler) Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
9. Hafta Ara Sınav Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma
10. Hafta Turizm İşletmelerinin Çevre Duyarlı Çözümlerinin Analizi Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
11. Hafta Turizm İşletmelerinin Çevre Duyarlı Çözümlerinin Analizi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma Görsel Sunum
12. Hafta Turizm İşletmelerinin Çevre Duyarlı Çözümlerinin Analizi Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
13. Hafta Destinasyon Ölçeğinde Çevre Duyarlı Çözümlerin Analizi Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
14. Hafta Destinasyon Ölçeğinde Çevre Duyarlı Çözümlerin Analizi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım
Kaynaklar
Turizmde Markalaşma: Hareket Halindeki Topluluklar, Cai, L. A.; Gartner, W. C. and Munar, A. M. (2009)Emerald, Bingley.
Kahraman N. Ve O. Türkay (2017). Turizm ve Çevre, 7. baskı, Detay Yayıncılık
D. W. Pearce and R. K. Turner, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi,, The Johns Hopkins University Press, 190, Baltimore, USA.
E. Kula, Doğal Kaynakların Ekonomisi Çevre ve Politikalar,, Second Edition, Chapman and Hall, 1994, London, UK
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 Ölçme Yöntemi
PY1 0 0 0 0 0 0 0 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 14 5 70
Araştırma 5 5 25
Sözel Anlatım 5 5 25
Görsel Sunum 4 10 40
Ara Sınav 1 1 20 20
Ödev 1 1 20 20
Uygulama 1 6 6
Uygulama DS 1 7,5 7,5
Toplam İş Yükü 255,5
Dersin AKTS Kredisi 10,0