Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Turizm İşletmelerinde İnsan Davranışı TRZ621 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Ders yüz-yüze ve sunum konuları üzerinden yürütülmektedir.
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Erkan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Doç. Dr. Erkan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, turizm sektöründe çalışan bireylerin davranış ve tutumlarını, ortaya konum kuram ve bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde analiz etmek ve örnek çalışmalar üzerinden insan ve davranış ilişkisini tartışmaktır.
Dersin İçeriği Turizm işletmelerinde görev yapan birey davranışlarına yönelik içerik
Ders Öğrenme Kazanımları - İnsan davranışını anlamaya yönelik geliştirilen kuram ve yaklaşımları öğrenmek
- Geliştirilen kuram ve yaklaşımları turizm sektörünün dinamikleri çerçevesinde incelemek
- Edinilen bilgiler çerçevesinde örgüt içi sorunların çözümüne yönelik öneriler sunabilmek
- Turizm sektöründe çalışanların insan davranışını anlamaya yönelik bilimsel bilgi üretebilmek
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Açılış ve Konu Dağıtımı
2. Hafta Davranışsal Kuram ve Yaklaşımlara Giriş
3. Hafta Turizm Örgütleri İçinde Birey ve Kişilik
4. Hafta Turizm İşletmelerinde Motivasyon Yönetimi
5. Hafta Algılama ve Sosyal Algı
6. Hafta Liderlik Teori ve Tarzlarının Gelişimi
7. Hafta Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Oluşumu
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Turizm Örgütlerinde Politik Davranış ve Politik Yeti
10. Hafta İzlenim Yönetimi ve Davranış İlişkisi
11. Hafta Turizm İşletmelerinde Çalışan Sessizliği
12. Hafta Örgüte Karşı Geliştirilen Olumsuz Tutumlar
13. Hafta Turizm İşletmelerinde Romantizm ve Davranış İlişkisi
14. Hafta Örnek Çalışmalar Üzerinden Tartışma
Kaynaklar
Stephen Robbins, Timthy A. Judge, “Organizational Behavior”, Nobel Yayıncılık
Şule A. Tükeltürk, Nilüfer Ş. Perçin ve Berrin Güzel (Eds)., Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, DetayYayıncılık, Ankara.
Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 20 20
Ödev 1 1 20 20
Ödev 2 1 20 20
Kısa Sınav 1 1 15 15
Final 1 20 20
Uygulama 3 20 60
Uygulama DS 3 20 60
Sınıf İçi Etkinlik 4 10 40
Toplam İş Yükü 255
Dersin AKTS Kredisi 10,0