Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Turizmde Markalaşma Süreci TRZ620 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM
Dersi Verenler Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Markalaşma çalışmaları turizm işletmelerinin rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi açısından çok önemlidir. Bu kapsamda doktora düzeyinde öğrenim gören turizm öğrencilerinin bu konuda bilgi edinmesi gereklidir.
Dersin İçeriği Marka kavramı ve önemi; Marka ile ilişkili kavramlar; Marka sadakati ve marka yönetimi; Markanın bileşenleri; Destinasyon markası; Destinasyon markası ilkeleri; Marka stratejileri; Marka oluşturma araçları – Halkla ilişkiler, Reklam, İnternet, Fuarlar ve festivaller; Marka imajı ve kurumsal imaj; Destinasyon imajı; Konumlandırma
Ders Öğrenme Kazanımları - Markaya ilişkin kavramları ve markanın önemini bilir
- Marka stratejileri ve marka oluşturma araçlarını sıralar
- Turizmde markalaşmanın yol haritasını çizebilir
- Farklı marka kavramlarından haberdar olur ve bilgi kazanır
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Marka kavramı ve önemi
2. Hafta Marka ile ilişkili kavramlar
3. Hafta Marka sadakati ve marka yönetimi
4. Hafta Markanın bileşenleri
5. Hafta Destinasyon markası
6. Hafta Destinasyon markası ilkeleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Marka stratejileri
9. Hafta Marka oluşturma araçları
10. Hafta Marka oluşturma araçları – Halkla ilişkiler
11. Hafta Marka oluşturma araçları – Reklam ve İnternet
12. Hafta Marka oluşturma araçları – Fuarlar ve festivaller
13. Hafta Marka imajı ve kurumsal imaj
14. Hafta Destinasyon imajı
Kaynaklar
Cai, L. A.; Gartner, W. C. and Munar, A. M. (2009), Tourism Branding: Communities in Action, Emerald, Bingley.
Demirkol, Ş. (2016). Turizmde Markalaşma, Değişim Yayınları
Materyal Paylaşımı
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
PY1 5 5 5 5 5 40,60
PY2 5 5 5 5 5 40,60
PY3 4 4 4 4 4 40,60
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer