Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi TRZ619 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM
Dersi Verenler Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Turizm işletmeciliği alanında ihtisas yapan bireyleri yenilik kavramını, önemini, türleri hakkında bilgilendirmek ve yeniliğin işletmeye ve müşteriye olan katkılarını açıklama, turizm işletmelerinde yenilik yönetimine duyulan ihtiyacın neler olduğunu irdelemek ve yenilik ve yenilik yönetimi bağlamında ufuk ve vizyon gelişiminin sağlanması dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği Turizm işletmelerinde yeniliğin önemi, işletmelerde kullanım amaçları, işletmelerde yenilik yapabilmeye olanak sağlayan güncel yaklaşımlar, yenilik yönetimi sürecinde ön plana çıkan unsurlar ve yenilik yönetimi konusunda güncel uygulamalar ve bunlara yönelik örnek olay analizlerinin gerçekleştirilmesi.
Ders Öğrenme Kazanımları - urizm işletmeciliği alanında daha önce ortaya koyulmamış belli konularda bilgi üretmek adına birincil veri kaynaklarına yönelik çalışma yapar.
- Turizm işletmelerinde görev aldığı alanla ilgili olarak sürekli kendini yeniler ve geliştirir.
- Turizm işletmeciliği alanındaki ortaya koyulmuş mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirir, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanır.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİĞİN ÖNEMİ Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
2. Hafta TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİK MODELLERİ Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum
3. Hafta TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİĞİ DESTEKLEYEN MODERN YAKLAŞIMLAR Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma Görsel Sunum
4. Hafta TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİK YÖNETİMİNE ETKİ EDEN UNSURLAR Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
5. Hafta TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİK STRATEJİLERİ Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
6. Hafta TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİKÇİLİK PERFORMANSI Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
7. Hafta TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YENİLİK Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
8. Hafta Ara sınav Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati
9. Hafta TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİKÇİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati
11. Hafta TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİĞİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Görsel Sunum
12. Hafta TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİK UYGULAMALARI-1 Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım
13. Hafta TURİZM İŞLETMELERİNDE YENİLİK UYGULAMALARI-1 Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
14. Hafta final sınavı Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma Görsel Sunum Ders Saati
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 10 10 10 10 -
PY2 10 10 10 10 -
PY3 10 10 10 10 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 20 20
Ödev 1 1 25 25
Ödev 2 1 25 25
Final 1 20 20
Uygulama 3 20 60
Uygulama DS 3 20,5 61,5
Sınıf İçi Etkinlik 4 11 44
Toplam İş Yükü 255,5
Dersin AKTS Kredisi 10,0