Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Akademik Yazım Teknikleri ve Eleştirel Okuma TRZ618 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Sunum ve örnek makale değerlendirmeleri
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Erkan TAŞKIRAN
Dersi Verenler Doç. Dr. Erkan TAŞKIRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencilere eleştirel bağlamda akademik yazım yetkinliği ve bilgisini kazandırmak yanında raporlama tekniklerini ve yayın yapmanın temellerini öğretmektir.
Dersin İçeriği Akademik yazım konusuna giriş, bilimsel raporun içeriği ve bölümler, özet yazma, giriş ve araştırma gerekliliği, literatür tarama, sorun tanımlama ve hipotez oluşturma, yöntem kurgusu, örnek metin incelemeleri.
Ders Öğrenme Kazanımları - Akademik yazıma yönelik yetkinlik kazanmak
- Bilimsel süreci makale çalışmaları üzerinde inceleme becerisi kazanmak
- Yayın yapma sürecini öğrenmek
- Eleştirel okuma ve raporlama tekniklerinde beceri kazanmak
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Açılış ve Konu Dağıtımı
2. Hafta Akademik Yazım Konusuna Giriş
3. Hafta Bilimsel Raporun İçeriği ve Bölümler
4. Hafta Örnek Metin İncelemeleri
5. Hafta Özet ve Abstract Yazma
6. Hafta Örnek Metin İncelemeleri
7. Hafta Giriş ve Araştırma Gerekliliği
8. Hafta Örnek Metin İncelemeleri
9. Hafta Literatür Tarama
10. Hafta Örnek Metin İncelemeleri
11. Hafta Sorun Tanımlama ve Hipotez Oluşturma
12. Hafta Örnek Metin İncelemeleri
13. Hafta Yöntem Kurgusu
14. Hafta Örnek Metin İncelemeleri
Kaynaklar
Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Metin Kozak, Detay Yayıncılık
Nitel Araştırmalar için 30 Beceri, John W. Creswell, Anı Yayıncılık
Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Şadi Can Saruhan ve Ata Özdemirci, Beta Yayınları
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 20 20
Ödev 1 1 20 20
Ödev 2 1 20 20
Kısa Sınav 1 1 15 15
Final 1 20 20
Uygulama 3 20 60
Uygulama DS 3 20 60
Sınıf İçi Etkinlik 4 10 40
Toplam İş Yükü 255
Dersin AKTS Kredisi 10,0