Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hizmet Kalitesi Yönetimi TRZ616 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜNGÖR
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hizmet kalitesi ve Uygulamalarına İlişkin Öğrencilerin Bilgilendirilmesi
Dersin İçeriği Hizmet kalitesi kavramları
Ders Öğrenme Kazanımları - Kalite ile ilgili gelişmeleri açıklayabilir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Yönetim Yaklaşımlarının Evrimi
2. Hafta Kalite Düşüncesinin Arka Planı
3. Hafta Kalite Kavramının Doğuşu ve İçeriği
4. Hafta Toplam Kalite Yaklaşımı
5. Hafta Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı
6. Hafta Toplam Kalite Yönetiminin Araçları
7. Hafta Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
8. Hafta Toplam Kalite Yönetimi ve İşletme Performansı
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Sektörel Uygulamaların İncelenmesi ve Yorumlanması
11. Hafta Sektörel Uygulamaların İncelenmesi ve Yorumlanması
12. Hafta Sektörel Uygulamaların İncelenmesi ve Yorumlanması
13. Hafta Sektörel Uygulamaların İncelenmesi ve Yorumlanması
14. Hafta Sektörel Uygulamaların İncelenmesi ve Yorumlanması
Kaynaklar
Toplam Kalite Yönetimi / Dr. Muhsin Halis Roma Yayıncılık
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer