Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Turizm İşletmelerinde Finansal Analizler TRZ615 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi yüz yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Seyda FAİKOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Turizm ve ağırlama işletmelerinde finansal yönetimin temel kavram ve yöntemlerini öğretmek.
Dersin İçeriği Turizm ve ağırlama işletmelerinde finansal analiz, finansal planlama ve finansal karar teknikleri
Ders Öğrenme Kazanımları - finansal tabloları okuyabilir
- finansal piyasaları yorumlayabilir
- finansal analizleri yapabilir
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Finansal Yönetimin tanımı ve amacı Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma Görsel Sunum
2. Hafta Finansal piyasalar Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
3. Hafta Finansal tablolar Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Görsel Sunum Araştırma
4. Hafta Finansal analiz Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati
5. Hafta Sermaye maliyeti ve sermaye yapısı Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum
6. Hafta İşletme sermayesi yönetimi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma Görsel Sunum
7. Hafta Nakit varlıkların yönetimi Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları
8. Hafta Ara sınav Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma
9. Hafta Stok yönetimi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Araştırma Görsel Sunum
10. Hafta Alacakların yönetimi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
11. Hafta Sermaye Bütçelemesi Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Görsel Sunum Sözel Anlatım
12. Hafta Finansman yöntemleri ve kaynakları Görsel Sunum Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım
13. Hafta Menkul kıymet borsaları Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati
14. Hafta final sınavı Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Görsel Sunum
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 Ölçme Yöntemi
PY1 10 10 10 10 -
PY2 10 10 10 10 -
PY3 10 10 10 10 -
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 14 3 42
Araştırma 14 3 42
Sözel Anlatım 14 3 42
Görsel Sunum 14 3 42
Ara Sınav 1 1 5 5
Ödev 1 1 5 5
Ödev 2 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 5 5
Final 1 5 5
Uygulama 1 5 5
Uygulama DS 1 5 5
Sınıf İçi Etkinlik 2 5 10
Toplam İş Yükü 255
Dersin AKTS Kredisi 10,0