Ders Bilgileri

Ders Bilgileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Alternatif Turizm ve Turistik Ürün Çeşitlendirmesi TRZ614 3 + 0 3,0 10,0
Ön Koşullar Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisansüstü
Dersin Türü Ders
Dersin Verilişi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜNGÖR
Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZTÜRK
Dersi Verenler Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dünyada kitle turizmi dışında pek çok alternatif turizm çeşidi uygulama olanağı bulmaktadır. Her geçen gün alternatif turizm türlerine olan talep artmaktadır. Bu bakımdan oldukça zengin alternatif turizm değerlerine sahip olan Türkiye´de bu konuda akademik çalışmalar yapmak, öğrenci ve sektör yöneticilerini eğitmek
Dersin İçeriği Alternatif Turizm ve Gelişme Alanları, Turistik Ürün Çeşitlendirme, Türk Turizminde Turistik Ürün Çeşitlendirme, İnanç Turizmi, Kültür Turizmi, Doğa Turizmi, Sağlık Turizmi
Ders Öğrenme Kazanımları - Alternatif turizmin tanımı, amacı, kapsamı ve çeşitlerini açıklar
- Alternatif turizm ve gelişme alanlarını yorumlar
- Turistik ürün çeşitlendirme yöntemlerini dünya ve Türk turizmi açısından yorumlar.
- İnanç Turizminin dünya ve Türk turizmi açısından önemini yorumlar.
- Kültür Turizminin dünya ve Türk turizmi açısından önemini yorumlar.
- Doğa Turizminin dünya ve Türk turizmi açısından önemini yorumlar.
- Sağlık Turizminin dünya ve Türk turizmi açısından önemini yorumlar.
Haftalık Konular (İçerik)
Hafta Konular Öğretim Yöntemleri
1. Hafta Alternatif Turizmin Tanımı, Amacı, Kapsamı ve Çeşitleri
2. Hafta Alternatif Turizm ve Gelişme Alanları
3. Hafta Turistik Ürün Çeşitlendirme
4. Hafta Türk Turizminde Turistik Ürün Çeşitlendirme
5. Hafta İnanç Turizmi
6. Hafta Kültür Turizmi
7. Hafta Doğa Turizmi
8. Hafta Sağlık Turizmi
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Türkiye’nin Alternatif Turizmde Avantajları ve Dezavantajları
11. Hafta Ödev uygulama ve anlatımı
12. Hafta Ödev uygulama ve anlatımı
13. Hafta Ödev uygulama ve anlatımı
14. Hafta Ödev uygulama ve anlatımı
Kaynaklar
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Editörler: Prof.Dr. Necdet HACIOĞLU, Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT, Nobel Yayın Dağıtım; Ankara Şubat 2008, www.nobelkitap.gen.tr
Kozak, M., Kozak, N., Kozak, M., Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık, 2001
Hunter C., Green H., Tourism and The Environment, Routledge, Great Britain, 1996
Hacıoğlu N, Avcıkurt C, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, 2009 Detay Yayıncılık, Ankara.
Dersin Öğrenme Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Program Yeterlilik Katkı Düzeyi DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 Ölçme Yöntemi
*DK = Ders Kazanımı.
0 1 2 3 4 5
Ders Katkı Düzeyi Yok Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek
Ölçme Yöntemi Yazılı sınav Sözlü sınav Ödev/Proje Laboratuvar Çalışması Sunum /Seminer
AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 14 3 42
Araştırma 14 3 42
Sözel Anlatım 14 3 42
Görsel Sunum 14 3 42
Ara Sınav 1 1 5 5
Ödev 1 1 5 5
Ödev 2 1 5 5
Kısa Sınav 1 1 5 5
Final 1 5 5
Uygulama 1 5 5
Uygulama DS 1 5 5
Sınıf İçi Etkinlik 2 5 10
Toplam İş Yükü 255
Dersin AKTS Kredisi 10,0